Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TOKOFEROL (witamina E)

  Grupa silnych antyoksydantów (przeciwutleniaczy), należy do frakcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wchłaniany z jelit, metabolizowany w wątrobie i skórze, wydalany wraz z żółcią i moczem. Przenośnik elektronów w łańcuchu oddechowym z fla-woprotein na cytochrom c. Stabilizuje strukturę błon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻEC (tetanus)

  Choroba zakaźna wywoływana toksynami laseczki tężcowej (Clostridium teta-ni), obecnej w kurzu, glebie oraz wodzie, do której dostaje się najczęściej z odchodami. Groźna, o bardzo wysokiej śmiertelności chorych, Do infekcji dochodzi podczas kontaktu rany z brudem zakażonym przetrwalnikami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOREBKA

  Typ owocu pojedynczego, suchego, pękającego. Powstaje z zalążni zrośniętej z kilku owocolistków, może być jedno- lub wielokomoro-wa. Torebka pęka na kilka sposobów: wzdłuż klapami lub szczelinami, np. u kosaćca, część może odpadać jako wieczko, np. u kurzyśladu polnego, lub przez powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻYCZKA

  Choroba pojawiająca się przy niedoborach parathormonu. Zbyt niskie ilości tego hormonu powodują obniżenie poziomu wapnia w krwi i podwyższenie zawartości fosforu. Objawami są drgawki i silne skurcze mięśni kończyn powstające wskutek zachwiania równowagi jonów Ca2+ w mięśniach poprzecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORF

  Warstwa organicznych szczątków mchów, paprotników i nasiennych będących w początkowym etapie rozkładu. Torf powstaje w warunkach bardzo niewielkiego dostępu tlenu i znacznego uwodnienia, co ogranicza szybki rozkład tkanek roślinnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELOMER

  Zakończenie liniowych chromosomów występujących w komórkach eukariotycznych. Telomer tworzą krótkie specyficzne sekwencje DNA powtarzające się wielokrotne, W genomie człowieka sekwencją telomerową jest CCCTAA. Funkcją telomerów jest:

  -    ochrona chromosomów przed działaniem nu-kleaz,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘCZÓWKA

  Jeden z elementów narządu zmysłu wzroku - oka, należy do przedniej części warstwy naczyniowej gałki ocznej.

  Jest to zabarwiony na brązowo, niebiesko lub zielono pierścień zbudowany z mięśni gładkich. Wewnątrz tęczówki znajduje się źrenica - przeźroczysty otwór .przez który światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA EWOLUCJI

  Teoria stworzona przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego,

  Darwin w swoim dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘPE KOŃCE

  Powstające w miejscu przecięcia cząsteczki DNA. (kwasu deoksyrybonukleino wego) enzymem restrykcyjnym (restryktazą) końcowe odcinki nukleotydowe, charakteryzujące się tym, że ostatnie nukleotydy obu nici DNA (wystę pujące zarówno przy końcu 3’ jak i 5’) ułożone są bezpośrednio jeden nad drugim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA

  Zakłada, że powstanie organów roślin wyższych (mszaków, paprotników, nasiennych) odbyło się na drodze przekształceń telomów, W procesie przewyższania jeden z telomów rósł szybciej i przejmował funkcje łodygi (pędu osiowego). Boczne telomy rozgałęziały się i układały na jednej płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt

Do góry