Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  UKŁAD KRWIONOŚNY U CZŁOWIEKA

  Do układu krwionośnego zaliczamy serce spełniające funkcję pompy ssąco-tłoczącej oraz naczynia krwionośne: tętnice, żyły, naczynia włosowate.

  W naczyniach krwionośnych płynie krew wprowadzona w ruch za pomocą skurczów serca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRAELEMENTY

  Pierwiastki występujące w organizmach w bardzo małych ilościach (stanowią procentowo mniej niż milionowe części masy ciała) niezbędne do funkcjonowania organizmu. Te pierwiastki to np. srebro, złoto, rad, selen. Rola ultraelementów nie jest w pełni wyjaśniona, są przypuszczalnie składnikami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD LIMFATYCZNY U CZŁOWIEKA

  Układ limfatyczny w odróżnieniu od układu krwionośnego jest otwarty. W jego sktad wchodzą: naczynia limfatyczne, limfa, węzły chłonne, śledziona, migdałki.

  Naczynia limfatyczne (chłonne) mają cienkie ścianki i zastawki uniemożliwiające cofanie się płynu zwanego iimfą. Włosowate naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRASTRUKTURA, submikroskopowa budowa

  Obraz budowy organelli komórkowych lub cząsteczek uzyskany po zastosowaniu mikroskopu elektronowego, promieni rentgenowskich i innych technik mikroskopowania o rozdzielczości większej niż mikroskopia świetlna.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD MOCZOWY U CZŁOWIEKA

  Elementy uktadu moczowego to:

  -    parzyste nerki (typu zanerczy),

  -    moczowody,

  -    pęcherz moczowy,

  -    cewka moczowa.

  Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną nerki jest nefron. W nim wytwarzany jest mocz.

  Powstawanie moczu. Proces tworzenia się moczu w nerkach przebiega w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNDULIPODIUM

  Organellum ruchu pierwotniaków, zarówno wici jak i rzęski. Obydwie te struktury wykazują taką samą budowę anatomiczną, różnią się tylko długością i ilością. Wici są najczęściej długie i nieliczne, natomiast rzęski są krótkie i liczne, mogą się sklejać, tworząc membrany lub szczecinki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD NERWOWY U CZŁOWIEKA

  Układ nerwowy jest zbudowany z tkanki nerwowej, w której wyróżnia się komórki nerwowe, czyli neurony, oraz glej. Komórki nerwowe posiadają wypustki odbierające i przekazujące bodźce. Wyróżnia się somatyczny układ nerwowy (centralny i obwodowy) oraz układ wegetatywny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową i kulturalną.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD POKARMOWY U CZŁOWIEKA

  Człowiek, jako organizm cudzożywny, musi pobierać związki organiczne w postaci pokarmu. Organizm nie może bezpośrednio wykorzystać pokarmu i dlatego musi on zostać poddany przemianom mechanicznym oraz chemicznym. Do przemian mechanicznych należą np. gryzienie, żucie. Przemiany chemiczne to rozkład...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

  Zespół narządów pełniących określone funkcje w organizmie, np. układ pokarmowy zbudowany z przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby i ślinianek, odpowiedzialny za rozkład mechaniczny i chemiczny pokarmu, jego wchłonięcie i wydalenie niestrawionych resztek.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry