Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WHO (ang. World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia)

  Organizacja działająca w ramach ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych), utworzona w 1946 roku (rozpoczęcie działalności w 1948), z siedzibą główną zlokalizowaną w Genewie. Mająca na celu współpracę państw zrzeszonych (187 państw; Polska od 7 kwietnia 1948) na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZCHOTKA

  Kwiatostan, w którym pod kwiatem szczytowym każdej osi wyrastają dwa lub kilka odgałęzień bocznych, zakończonych pojedynczym kwiatem. Wyróżnia się wierzchotkę dwu-ramienną, np. u goździkowatych i wieloramienną u wilczomleczowatych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROPYLNOŚĆ, anemogamia

  Zjawisko przenoszenia ziaren pyłku na znamię słupka (okrytonasienne), lub na okienko zalążka (nago-nasienne) za pomocą wiatru. Rośliny wiatropylne posiadają kwiaty o bardzo zredukowanym okwie-cie, produkują ogromne ilości lekkiego pyłku, którego ziarna często mają specjalne przystosowania do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŁAKOWE

  Grupa paprotników (obecnie w randze typu). U roślin tych występuje przemia-J    na pokoleń, w której dominuje sporofit - na ogół niewielka roślina o widlasto rozgałęzionych korzeniach i pędach. Widłaki jednakozarodnikowe charakteryzują się heterotroficznymi przedroślami żywymi w symbiozie z grzybami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA PRZEWODZĄCA

  Inaczej wiązka waskularna, wytworzona przez tkanki przewodzące (ksylem i floem) struktura, służąca w roślinach naczyniowych do transportu wody wraz z solami mineralnymi w kierunku od korzenia do liści oraz produktów fotosyntezy odbywającej się w zielonych częściach rośliny (asymilatów) w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘCH

  Zdolność do rozpoznawania substancji rozproszonych w powietrzu lub w wodzie, docierających z pewnej odległości, poprzez wyspecjalizowane narządy zmysłowe, zwane węchowymi. Receptory zlokalizowane w narządach zmysłowych przekazują informacje o docierających zapachach do ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRKI

  Gromada bezkręgowców z typu płazińce. Są to niewielkie zwierzęta występujące w wodach słonych i słodkich, rzadko w wilgotnej glebie. Ich ciało jest grzbietobrzusznie spłaszczone, pokryte worem skórno-mięśniowym. Pomiędzy narządami znajdują się komórki parenchymy.

  Układ pokarmowy składa się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICIOWCE

  Typ jednokomórkowych protistów posiadających jako organellum ruchu wici. Występują we wszystkich wodach Ziemi oraz w organizmach roślinnych i zwierzęcych (formy symbiotycz-ne i pasożytnicze).

  Niektóre wykazują zdolność do odżywiania się zarówno heterotroficznego, jak i autotroficznego - posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘDRÓWKI ZWIERZĄT, migracje

  Zmiany miejsca pobytu zwierząt spowodowane poszukiwaniem pokarmu, lepszych warunków klimatycznych, dogodnego miejsca do rozrodu czy opuszczeniem przegęszczonego siedliska. Wędrówki są charakteiystyczne dla ptaków, które odbywają loty wraz ze zmianą pór roku, np. bociany, jaskółki (przelatują jesienią w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĆ

  Nitkowate struktury osadzone na powierzchni komórki, pełniące funkcje narządu ruchu. U prokariontów wić występuje u bakterii właściwych i archebakterii, jest strukturą osadzoną w błonie i ścianie komórkowej, biernie przenoszącą ruch wytwarzany przez specyficzny białkowy kompleks. Wici bakteryjne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry