Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZAMKA I KLUCZA TEORIA

  Teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka. Autorstwo tej teorii przypisuje się Fisherowi i przeciwstawia się jej inną, nowszą teorię - Koshlanda - „ręki i rękawiczki". Druga teoria przyjmuje indukcyjne, wzajemne dopasowanie się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  Podstawowa cecha wszelkich organizmów żywych, objawiająca się zwiększaniem przez nie rozmiarów liniowych. Wzrost może być wynikiem zwiększania rozmiarów komórek, pomnożenia ich ilości w wyniku podziałów mitotycznych lub obu procesów jednocześnie.

  W przypadku organizmów jednokomórkowych i o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA GLEBY

  Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt, spełniając ważną rolę przy produkcji biomasy, czyli żywej substancji organicznej przypadającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGNIAZDOWNIKI

  Ptaki, których pisklęta zaraz po wykluciu wykazują dużą samodzielność. Są opierzone, widzą, szybko opuszczają gniazdo i próbują samodzielnie poszukiwać pokarmu. Opieka samic nad młodymi sprowadza się głównie do nadzoru w pierwszych dniach życia (tzw. wodzenie) - wskazywanie pokarmu i ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA

  Powietrze jest mieszaniną takich gazów, jak: azot (N), tlen (O), argon (Ar), dwutlenek węgla (C02), wodór (H), W powietrzu w większych lub mniejszych ilościach znajdują się też zanieczyszczenia sztuczne lub naturalne. Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są:

  -    elektrownie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIE, infekcja

  Wniknięcie drobnoustrojów pasożytniczych (chorobotwórczych) do organizmu gospodarza, ich namnożenie i rozprzestrzenienie. Często jest ono związane z naruszeniem ciągłości barier ochronnych, np. skóry czy nabłonka zwierząt lub warstwy kutikuli u roślin.

  Terminem tym określa się również stan...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

  Woda jest surowcem, z którego korzysta, wiele gałęzi przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior następuje na skutek wpuszczania do nich ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKWIT WODY

  Masowy pojaw glonów w wodzie. Glony, głównie planktoniczne zielenice i okrzemki oraz sinice, pojawiają się licznie w pewnych okresach, powodując zmianę zabarwienia wody.

  Zakwitom wody sprzyja duża ilość substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie (pierwiastki biogenne) oraz korzystne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

  Wprowadzanie do środowiska substancji, które pogarszają jego biologiczne właściwości. Zanieczyszczeniu mogą podlegać wody, gleba i powietrze.

  Wyróżnia się zanieczyszczenia naturalne (np. erupcja wulkanów, naturalne pożary, procesy mineralizacji) i wynikające z działalności człowieka (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALĄŻEK

  Element budowy kwiatów żeńskich u roślin nasiennych. Jest homologiczny do makro-sporangium paprotników. U nagonasiennych zalążki nieosłonięte leżą na łuskach nasiennych szyszek, u okrytonasiennych są zamknięte w zalążni słupka. W zalążku wyróżnia się osłonki (1 lub 2) i ośrodek, w którym po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry