Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZARODNIK, spora

  Jednokomórkowy twór służący roślinom i grzybom do rozmnażania bezpłciowego, Zarodniki zwykle powstają po podziałach mejotycznych (mejospory) - u roślin i wielu grzybów lub mitotycznych (mitospory), np. zarodniki konidialne u kropidlaka.

  W zależności od sposobu powstawania wyróżnia się endospory...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DOWNA, Downa zespół

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych związanych, z aberracją chromosomową - anueploidia. Zespół Downa wywołany jest trisomią 21 chromosomu, a więc osobnik z zespołem Downa na 3 chromosomy 21.

  Cechy fenotypowe osobnika dotkniętego tą chorobą to: obniżone napięcie mięśniowe, krótka czaszka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY AZOTOWE

  Heterocykliczne, hydrofobowe związki organiczne, zawierające co najmniej dwa atomy azotu w pierścieniu. W połączeniu z cukrem tworzą nukleozydy, a po dołączeniu grup fosforanowych nukleotydy budujące m.in. kwasy nukleinowe (DNA i RNA). Wśród nich wyróżniamy dwupierścieniowe pochodne puryny (adenina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ KLINEFELTERA

  Choroba o podłożu genetycznym, odmiana hermafrodytyzmu. Spowodowana zaburzeniami w rozdziale chromosomów w procesie tworzenia gamet, które po połączeniu prowadzą do powstania zarodka męskiego o nieprawidłowym kariotypie (1 na 1000 urodzeń chłopców). Charakteryzuje się obecnością, co najmniej jednego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIĘG, areał

  Obszar występowania gatunku lub innej jednostki taksonomicznej. Gatunki kosmopolityczne mają szeroki zasięg występowania, gatunki endemiczne - bardzo ograniczony, w skrajnych przypadkach do jednego stanowiska (np. welwiczja).

  Wyróżnia się zasięgi ciągłe (np. złocienia Zawadzkiego) i rozenwane (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TURNERA

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych, związanych z abberacją chromosomową - anueploidia. Zespół Turnera wywołany jest monosomią chromosomu X, a więc osobnik posiada jeden chromosom X. Choroba ta dotyczy jedynie osobników płci żeńskiej. Chore są bezpłodnymi kobietami, nie posiadającymi ciałka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI

  Płaskie lub kieszonkowate struktury występujące w sercu, naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Zastawki mają postać łącz-notkankowych płatków przyrośniętych brzegiem do ściany naczynia. Zapewniają jednokierunkowy przepływ krwi i zapobiegają jej cofaniu się.

  W sercu wyróżnia się zastawkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZĘBY

  Narządy jamy gębowej kręgowców, służące do przytrzymywania, odcinania, rozdrabniania i żucia pokarmu. Zęby są homologiczne do łusek plakoidalnych ryb —> chrzęstnoszkieletowych i mają taką jak one budowę. Główne miejsce występowania zębów to szczęka górna i dolna, chociaż u wielu gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALĄŻNIA

  Dolna, rozszerzona część słupka w kwiecie okrytonasiennych. Zalążnia powstaje przez zrośnięcie owocolistków i ma postać komory (czasem z przegrodami), w której zamknięte są zalążki. Po zapyleniu i zapłodnieniu zalążnia przekształca się w owocnię.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR ZĘBOWY

  Przedstawienie stałej dla gatunku liczby zębów za pomocą wzoru. Zęby ssaków są heterodontyczne - zróżnicowane na: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. W liczniku zapisuje się zęby połowy górnej szczęki a w mianowniku połowy żuchwy, np. wzór zębowy człowieka (uzębienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry