Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWICIEL, gospodarz

  Organizm, w którym lub na którym żyje pasożyt. Pasożyt odżywia się kosztem żywiciela, prowadząc do jego wyniszczenia, ale rzadko do śmierci. Żywiciel, u którego żerują postacie larwalne nie osiągające dojrzałości płciowej to żywiciel pośredni, a ten, u którego pasożyt rozmnaża się płciowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA

  Organizmy wielokomórkowe, cudzożywne, najczęściej mające zdolność do postępowego ruchu. Najprymitywniejsze gąbki nie wykształciły tkanek, komórki pozostałych typów są zróżnicowane na różnego rodzaju tkanki.

  Z wyjątkiem jamochłonów i gąbek wszystkie zwierzęta rozwijają się z trzech listków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA

  Organizmy zwierzęce, u których temperatura ciała jest zależna od temperatury otoczenia. Do zwierząt zmiennociepinych należą wszystkie bezkręgowce, a z kręgowców ryby, płazy i gady. Organizmy te potrafią różnymi sposobami podnosić lub obniżać temperaturę ciała w pewnych granicach.

  Ogrzewają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM

  Ciężkie zatrucie botuliną, toksyną uwalnianą przez laseczkę jadu kiełbasianego - Clostridium botulinum. Laseczki te rozwijają się w psujących się bogatobiałkowych produktach żywnościowych (np. konserwy mięsne) w warunkach beztlenowych.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK, embrion

  Młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty. U zwierząt rozwija się wewnątrz osłon jajowych lub w organizmie matki, —» embrion.

  U. roślin zarodek powstaje w rodni (mszaki, paprotniki, nagonasienne) lub woreczku zalążkowym (okrytonasienne). U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELENICE

  Glony spotykane we wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych, ale najliczniej w wodach słodkich. Znamy ok. 11000 gatunków. Zielenice posiadają różnokształtne chloroplasty (chromatofory) z chlorofilem a i b oraz karotenow-cami i luteiną.

  Jako materiał zapasowy gromadzą skrobię. Zielenice są bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWAŁ SERCA

  Martwica (nekroza) fragmentu mięśnia sercowego, powstała na skutek zahamowania dopływu krwi do tego obszaru (zwężenie lub zamknięcie światła naczyń wieńcowych), m.in. w następstwie zmian arteriosklerotycznych.

  Do głównych objawów zawału należą: zamostkowy ból w klatce piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIA, sporangium

  Jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego, jednokomórkowe zaradnie powstają też u grzybów, np. zaradnie workowe, podstawkowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  Rośliny, które nie zrzucają liści na zimę. Wszystkie gatunki posiadają liście o budowie kseromorficznej. Najbardziej rozpowszechnione w naszej florze zimozielone rośliny to rośliny iglaste. Inne, np. dębik ośmiopłatkowy czy borówka, posiadają liście małe i skórzaste.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE

  Stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i środowiskiem zewnętrznym, do prawidłowego reagowania na zmiany środowiska i przystosowania do nich. Nauką dotyczącą zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry