Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podział pożywek hodowlanych

  Podłoża hodowlane podzielić możemy biorąc pod uwagę:

  skład chemiczny:

  naturalne – bulion, mleko, brzeczka słodowa, melasa buraczana

  syntetyczne – złożone z odczynników chemicznych o ściśle znanym składzie ilościowym i jakościowym

  półsyntetyczne – przygotowane z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenowe metody hodowli mikroorganizmów

  Hodowle powierzchniowe – na powierzchni pożywek zestalonych;

  Hodowle statyczne –służą do badań morfologii, fizjologii, biochemii oraz otrzymywania czystych kultur;

  Hodowle wgłębne – wzrost mikroorganizmów zachodzi w całej objętości pożywki płynnej na skutek ciągłego ruchu pożywki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pożywek stosowanych w mikrobiologii (przykłady)

  Pożywki ogólnego zastosowania

  bulion zwykły, odżywczy, brzeczka słodowa

  agar zwykły, odżywczy, bulion z agarem

  żelatyna

  Pożywki wybiórcze stosowane do hodowli bakterii:

  podłoża dla beztlenowców (podłoże Wrzoska, Wilsona-Blaira)

  podłoża dla pałeczek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beztlenowe metody hodowli bakterii

  Prowadzi się je eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  fizycznymi – np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np. pożywka Wrzoska) lub tkankę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowywanie pożywek

  Znając skład jakościowy i ilościowy pożywki, dodaje się do wody destylowanej poszczególne składniki zgodnie z podaną recepturą, następnie ogrzewa na gazie do momentu uzyskania klarowności płynu i koryguje pH (jeżeli jest różne od oczekiwanego).

  W zależności od rodzaju pożywki i wymaganych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Kwasowość: odczyn środowiska

  pH lub stężenie jonów wodorowych jest jednym z czynników, który znacząco wpływa na ilościowy i jakościowy skład mikroflory w danym środowisku. Chociaż pH soku komórkowego mikroorganizmów utrzymuje się na poziomie bliskim obojętnemu, co zapobiega rozkładowi wrażliwych na działanie kwasów i zasad...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży stałych

  Rozlewanie pożywki na płytki Petriego:

  odkorkować kolbkę z pożywką i opalić jej wylot w płomieniu palnika; 

  uchylić lekko wieczko szalki Petriego i wlać do niej pożywkę tak aby utworzyła na dnie kilkumilimetrową warstwę (około 10 ml podłoża);

  zamknąć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Składniki odżywcze

  Metabolizm komórki opiera się na dwóch przeciwstawnych procesach, które łączy proces wytwarzania, gromadzenia i przekazywania energii. Są to:

  Anabolizm (asymilacja) – pobieranie z otoczenia i synteza na drodze redukcji związków o dużej złożoności (małej entropii), przy wykorzystaniu energii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży płynnych

  Rozlewanie bulionu odżywczego do probówek:

  przygotować w statywie, szereg jałowych probówek z korkami o pojemności około 25ml;

  odkorkować kolbkę z podłożem i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  odkorkować probówkę i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  rozlewać bulion do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny mikroorganizmów

  Skład chemiczny drobnoustrojów jest zbliżony do składu chemicznego innych organizmów. Około 80% stanowi woda, która z jednej strony jest środowiskiem wewnętrznym komórki, w którym przebiega szereg reakcji chemicznych, a z drugiej odgrywa czynną rolę w tych reakcjach. Do innych bardzo ważnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 276

  praca w formacie txt

Do góry