Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Posiew ilościowy

  Posiew ilościowy stosuje się w przypadku konieczności oznaczenia liczby drobnoustrojów w badanym materiale. Przygotowując próbę badanego materiału do posiewu ilościowego należy zastosować metodę kolejnych rozcieńczeń. W tym celu należy odważyć lub odmierzyć określoną ilość produktu (1 lub 10 cm3...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów na pożywkach

  Obserwacja wzrostu drobnoustrojów na pożywkach należy do ważnych informacji diagnostycznych przy identyfikacji drobnoustrojów. W zależności od rodzaju podłoża w diagnostyce uwzględnia się różne cechy.

  Cechy diagnostyczne wzrostu mikroorganizmów na różnych podłożach:

  Bulion płynny

  Występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

  W badaniach mikrobiologicznych posługujemy się czystymi kulturami, tj. hodowlami wyprowadzonymi z jednej komórki (zarodnika), które reprezentują jeden gatunek drobnoustroju.

  Sposoby izolacji czystych kultur wykonujemy przez zastosowanie:

  posiewu na całej powierzchni (A)

  posiewu sektorowo – redukcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka drobnoustrojów w pożywkach płynnych

  Charakter wzrostu na podłożu płynnym pozwala na określenia zapotrzebowania bakterii na tlen.

  Bezwzględne tlenowce rosną na powierzchni pożywki w postaci pierścienia, błonki lub kożucha utworzonych z komórek. W zależności od gatunku bakterii kożuch może być biały, zabarwiony, suchy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Rozcieńczalniki stosowane do przygotowywania zawiesin

  płyn fizjologiczny (0,85%): NaCl (8,5g) + woda destylowana 100 ml;

  płyn Ringera: NaCl (9g) + KCl (0,42g) + CaCl2 (0,48g) +NaHCO3 (0,2g) + woda destylowana 4000 ml;

  woda buforowana: bufor fosforanowy (1,25ml) + 1000 ml wody destylowanej;

  Roztwory te są izotoniczne dla drobnoustrojów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka mikroorganizmów na podłożach stałych

  Ma zastosowanie w diagnostyce, przy otrzymywaniu czystych kultur oraz w analizach ilościowych.

  Charakterystyka wzrostu kolonii bakterii na płytce Petriego

  Kolonia to skupisko bakterii widoczne gołym okiem, wyrosłe najczęściej z jednej komórki. W standardowych warunkach środowiska kolonie charakteryzują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /6 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Temperatura

  Mikroorganizmy rozwijać się mogą w bardzo szerokim zakresie temperatur, od – 23°C (silnie zasolone wody Antarktydy w których stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Corynebacterium i grzybów z rodzaju Sporobolomyces) do 113°C (gorące źródła, kominy termalne – Pyrodictium brockii). Większość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW

  Jedna z definicji mówi, że „drobnoustroje to organizmy wszędobylskie”, występujące na całej kuli ziemskiej - w całej biosferze, tj.:

  w powietrzu – są stałym składnikiem aeroplanktonu - zdolne do kiełkowania formy przetrwalne spotyka się nawet na wysokości ponad 5 tys.m npm.

  w wodach –...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład pożywek hodowlanych

  Pożywki hodowlane zwane inaczej podłożami mikrobiologicznymi służą do hodowli mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych. Stosując różne podłoża możemy prowadzić izolację mikroorganizmów, różnicować je, namnażać oraz identyfikować.

  Podstawowym materiałem budulcowym komórki, stanowiącym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Tlenowość: potencjał oksydacyjno - redukcyjny

  W warunkach naturalnych z natlenieniem środowiska łączy się zagadnienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (Eh) mierzonego w woltach lub miliwoltach. Przy lepszym natlenieniu wartości potencjału redox są dodatnie i wyższe (do +0,4), a przy gorszym są niższe i przybierać mogą wartości ujemne (-0,4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 327

  praca w formacie txt

Do góry