Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie jest najdłuższą częścią przewodu pokarmowego wynoszącą od 4 do 6 metrów. Do podstawowych zadań jelita cienkiego należy: produkcja enzymów, trawienie i wchłanianie produktów rozkładu a także obrona przeciwko licznym patogenom. Wyróżniamy w nim trzy

  odcinki: dwunastnicę, jelito czcze i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moszna

  Moszna (worek mosznowy) podzielona jest na dwie komory, w których znajdują się: jądro, najądrze i początkowe odcinki nasieniowodu. Ściana moszny składa się idąc od zewnątrz ze specyficznie zbudowanej skóry, tkanki podskórnej, a także omówionych wcześniej osłonek jądra, najądrza i powrózka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enterocyty

  Należą do najliczniej reprezentowanych komórek nabłonka jelitowego. Odpowiedzialne są za produkcję enzymów, które uczestniczą w końcowym etapie trawienia oraz we wchłanianiu produktów powstałych w wyniku tego procesu. Z tego względu zwane są także komórkami resorpcyjnymi lub absorpcyjnymi. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek jest workowatym zbiornikiem o pojemności wynoszącej u dorosłego człowieka ok. 1,5 litra. Położenie żołądka, jego kształt oraz wielkość są zmienne i zależą od stopnia wypełnienia, napięcia mięśniówki a także postawy ciała. Przechodzący tu z przełyku pokarm poddawany jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukocyty

  Ze względu na kształt zwane są także komórkami kubkowymi. Należą do gruczołów jednokomórkowych wewnątrznabłonkowych produkujących śluz, który zabezpiecza komórki nabłonka przed działaniem enzymów trawiennych oraz ułatwia przesuwanie papki pokarmowej w kierunku dystalnych części jelita. Występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa

  Tworzy najbardziej wewnętrzną warstwę ściany żołądka (o powierzchni ok. 0,8m2 ) zbudowaną z następujących warstw:

  ○ nabłonka powierzchownego

  ○ blaszki właściwej błony śluzowej

  ○ blaszki mięśniowej błony śluzowej

  Nabłonek powierzchowny zbudowany jest z wysokich komórek walcowatych o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /9 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezróżnicowane komórki macierzyste

  Komórki macierzyste zajmują dolny odcinek gruczołów jelitowych. Stanowią pulę komórek prekursorowych, które dzieląc się intensywnie przekształcają stopniowo w pozostałe typy komórek nabłonka zarówno kosmków jak i krypt. Różnicujące się komórki zaczynają wędrować osiągając szczytową powierzchnię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona podśluzowa

  Zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej. Zawiera liczne naczynia krwionośne i limfatyczne a także komórki zwojowe i włókna splotów nerwowych (Meissnera). Można tu także spotkać nieliczne grudki chłonne samotne przenikające z blaszki właściwej błony śluzowej. Błona podśluzowa w żołądku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa

  Z uwagi na rolę w mechanicznym rozdrabnianiu pokarmu błona mięśniowa żołądka jest trójwarstwowa. Warstwa wewnętrzna zbudowana jest z miocytów o ułożeniu skośnym. Warstwa środkowa błony mięśniowej posiada komórki mięśniowe układające się okrężnie w stosunku do długiej osi żołądka.

  Warstwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły opuszkowo - cewkowe

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe są parzystymi gruczołami leżącymi w przeponie moczowo-płciowej na wysokości części błoniastej cewki moczowej męskiej. Czasem nie tworzą one zwartej struktury i są rozproszone pomiędzy mięśniami.

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe należą do gruczołów złożonych o budowie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry