Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NADNERCZA

  W gruczole nadnerczowym znajdują się dwa narządy endokrynowe, z których jeden otacza drugi.

  Część zewnętrzna nadnerczy, czyli kora, pochodzi ze środkowego listka zarodkowego – mezodermy. Wewnętrzna, czyli rdzenna część nadnerczy pochodzi z zewnętrznego listka zarodkowego – ektodermy, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORA NADNERCZY

  W części korowej rozróżnia się 3 warstwy o różnej budowie histologicznej:

  warstwa kłębuszkowata (15% objętości kory)

  warstwa pasmowata (78% objętości kory)

  warstwa siateczkowata (7% objętości kory)

  Hormony kory nadnerczy mają budowę steroidowi, a ich prekursorem jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD DOKREWNY

  Rola układu dokrewnego polega na produkcji przekaźników chemicznych, które kontrolują czynność innych komórek i tkanek. Gruczoły wewnątrzwydzielnicze (gruczoły endokrynowe) nie posiadają przewodów wyprowadzających, a ich wydzielina dostaje się bezpośrednio do krwi lub płynu tkankowego. Komórki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciało komórki nerwowej (perykarion)

  Ciało komórki nerwowej to jądro komórkowe wraz z otaczającą go cytoplazmą bogatą w organella komórkowe.

  Organellami tymi są:

  -jądro komórkowe, najczęściej kuliste, jasne, pęcherzykowate, zlokalizowane w środku ciała komórki. Jądro zawiera niewielką ilość rozproszonej, zasadochłonnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsa chemiczna

  W skład typowej synapsy chemicznej wchodzą:

  błona presynaptyczna-najczęściej końcowy odcinek neurytu rozszerzający się kolbowato tworzą tzw. kolbę końcową

  błona postsynaptyczna-powierzchnia dendrytu lub ciała następnego neuronu

  przestrzeń pomiędzy błonami o szerokości 12-20...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypustki protoplazmatyczne - dendryty

  Wypustki protoplazmatyczne w różnych komórkach nerwowych wykazują pewne cechy wspólne, ale też różnią się między sobą liczbą, przebiegiem jak i sposobem odejścia z perykarionu. W neuronach dwubiegunowych jedna z dwóch odchodzących od ciała komórki wypustek jest neurytem , a druga dendrytem.W typowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekazywanie impulsów w obrębie synapsy chemicznej

  Przekazywanie impulsu nerwowego, będącego w istocie zjawiskiem bioelektrycznym odbywa się za pośrednictwem neuroprzekaźnika, zwanego inaczej neurotransmiterem. Dochodzący do błony presynaptycznej impuls zapoczątkowuje tzw. proces przenoszenia synaptycznego.

  Pierwszym etapem tego procesu jest sprzężenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypustka osiowa - akson, neuryt

  W odróżnieniu od bardzo licznie występujących w komórce nerwowej dendrytów, akson jest zawsze pojedynczą wypustką .Wychodzi z ciała komórki nerwowej w miejscu zwanym jego podstawą. Neuryty posiadają pewne cechy morfologiczne, odróżniające je od wypustek protoplazmatycznych, jak chociażby bardzo znaczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsa elektryczna

  Oprócz typowych i najczęstszych synaps chemicznych, w ośrodkowym układzie nerwowym występują tzw. synapsy elektryczne, zwane inaczej efapsami.

  Nazywa się je również synapsami bezpęcherzykowymi. Synapsy te charakteryzują się symetrią budowy. Nie ma w nich odcinka presynaptycznego ani postsynaptycznego, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna nerwowe

  Wypustki komórek nerwowych i wyjątkowo protoplazmatyczne kończące się w znacznej odległości od perykarionu, których długość u człowieka może dochodzić do 1 metra , nazywamy włóknami nerwowymi. Włókna nerwowe w niewielkiej odległości od ciała komórki w większości przypadków są otoczone jedną lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 102

  praca w formacie txt

Do góry