Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ściana boczna czaszki

  Tworzą ją kości: czołowa, ciemieniowa, potyliczna, skroniowa i skrzydło większe kości klinowej. Połączone są szwami. Na bocznej ścianie w części przedniej jest widoczna kresa skroniowa, odgraniczająca od przodu i od góry dół skroniowy. Kresa ta w części środkowej występuje w postaci dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki autonomiczne rdzenia kręgowego

  Ośrodki współczulne znajdują się w jądrze pośrednio-bocznym w neurom erach C8-L1-2. Ośrodki przywspółczulne zlokalizowane są w jądrze pośrednio0bocznym w neurom erach S2-S4.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana dolna (podstawna) czaszki

  Stanowi powierzchnię zewnętrzną podstawy czaski. Jest ograniczona od przodu wyrostkami zębodołowymi szczęki, od tyłu kresami karkowymi górnymi kości potylicznej, bocznie natomiast wyrostkami zębodołowymi szczęki, dolnym brzegiem kości jarzmowej i łukiem jarzmowym oraz wyrostkiem sutkowa tym kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa poprzeczno - kolcowe

  M. półkolcowy dzieli się na:

  - M. półkolcowy klatki piersiowej rozciągający się od wyrostków poprzecznych Th6-Th10 do wyrostków koczystych C6-Th6.

  - M. półkolcowy szyi przebiegający od wyrostków poprzecznych Th1-Th5-6 do wyrostków kolczystych C2-C5

  - M. półkolcowy głowy rozpoczynający się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - ramienna

  M. czworoboczny – rozpoczyna się na guzowatości potylicznej zewnętrznej i kresie karkowej górnej, więzadle karkowym i wyrostkach koczystych kręgów C7-Th12, kończy na końcu barkowym obojczyka. Prostuje kręgosłup szyjny, przyciąga łopatki do kręgosłupa i obraca je tak, że kąt górny zbliża...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał kręgowy

  Powstaje jako suma otworów kręgowych i kanału krzyżowego. U góry przez otwór wielki łączy się z jamą czaszki, u dołu otwiera się rozworem krzyżowym. Jego przebieg odpowiada krzywiznom kręgosłupa. W odcinku szyjnym kanał kręgowy jest najszerszy, w przekroju poziomym ma kształt trójkątny. W odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie krótkie grzbietu

  Mm. międzykolcowe są najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą rozdwojone końce wyrostków kolczystych. Biorą udział w prostowaniu kręgosłupa.

  Mm. międzypoprzeczne także najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą guzki wyrostków poprzecznych. Dlatego wyróżnia się w tym odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - żebrowe

  M. zębaty tylny górny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych C6-Th2, a kończy na powierzchni zewnętrznej żebra 2-5. Jest pomocniczym mięśniem wdechowym, unerwionym przez nerwy międzyżebrowe I-IV.

  M. zębaty tylny dolny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th11-L2-3 rozcięgnem, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Jest strukturą walcowatą, spłąszczoną w osi strzłkowej, o długości około 50 cm i grubości w zależności od poziomu 10-20 mm. Na jego przebiegu występuje zgrubienie szyjne i lędźwiowo-krzyżowe, związane z ośrodami zaopatrującymi odpowiednio kończyny górne i dolne.

  Zgrubienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup

  Zbudowany jest z kręgów połączonych stawami i połączeniami nieruchomymi lub ścisłymi. Kręgi stanowiące samodzielne kości nazywane są kręgami prawdziwymi. Tworzą one trzy odcinki kręgosłupa: szyjny (7), piersiowy (12), lędźwiowy (5).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt

Do góry