Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

  Węzły chłonne głowy

  Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

  Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

  Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

  Węzły chłonne policzkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy. Mięśnie żucia

  Tworzą wspólną grupę czynnościową, wpływając na ruchy żuchwy, są też wspólną grupą rozwojową, ponieważ pochodzą z mięśniówki I łuku gardłowego unerwionego przez trzecią gałąź nerwu trójdzielnego – nerw żuchwowy

  mięsień skroniowy rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

  Mięsień naczaszny, składa się z mięśnia potyliczno-czołowego i skroniowo-ciemieniowego, połączonych płaskim rozcięgnem tworzącym czepiec ścięgnisty. Brzusiec mięśnia potyliczno-czołowego rozpoczyna się na bocznych częściach kresy karkowej najwyższej i kończy się we włóknach czepca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Powierzchowne mięśnie szyi

  mięsień szeroki szyi przyczepia się początkowo do tkanki podskórnej w okolicy obojczykowej na poziomie 2-3 żebra, biegnie do powięzi przyusznico-żwaczowej, przyczepiając się do dolnego brzegu żuchwy, wplata sięw mięsień czworoboczny wargi dolnej i mięsień okrężny ust. Unerwiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głowy

  Biorą początek w sieci żylnej sklepienia czaszki, z której obustronnie biegną cztery pnie żylne: żyła twarzowa, żyła skroniowa powierzchowna, żyła uszna tylna i żyła potyliczna. Żyła twarzowa odprowadza krew do żyły szyjnej wewnętrznej, żyła uszna tylna zaś oraz żyła potyliczna prowadzą krew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szyi – powierzchowne

  Żyła szyjna zewnętrzna – rozpoczyna się za małzowiną uszną, poniżej ślinianki przyusznej i powstaje z połączenia dwóch korzeni: przedniego i tylnego.

  Zyła szyjna przednia – rozpoczyna się w okolicy podbródkowej i początkowo przebiega na blaszce powierzchownej powięzi szyjnej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne głowy i szyi

  W obrębie szyi można wyróżnć szyję właściwą oraz kark. Okolica szyi właściwej jest ograniczona od góry dolnym brzegiem żuchwy, od dołu górnym brzegiem obojczyka i wcięciem szyjnym mostka. Granicą karku od przodu jest linia przebiegająca wzdłuż przedniego brzegu męśnia czworobocznego, od dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie głowy i szyi

  Skóra twarzy unerwiona jest przez nerwy skórne odchodzące od gałęzi nerwu trójdzielnego: nerwu ocznego, nerwu szczękowego i nerwu żuchwowego. Skórę głowy unerwiają gałęzie skórne splotu szyjnego: nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi, nerw nadobojczykowy, nerw potyliczny mniejszy, a także gałęzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek rzęskowo rdzeniowy

  Kontroluje mięśnie gładkie znajdujące się w oczodole, tzn. mięsień rozwieracz źrenicy, mięsień oczodołowy, mięsień tarczkowy. Włókna przedzwojowe z tego ośrodka wstępują do pnia współczulnego w odcinku szyjnym na wysokości zwoju gwiaździstego, u góry tworzą synapsy w zwoju szyjnym górnym. Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa szczegółowa czaszki. Kości mózgoczaszki

  Kość potyliczna składa sięz czterech części: nieparzystej części podstawnej, nieparzystej łuski potylicznej oraz parzystych części bocznych, otaczających otwór wielki. Łączy on jamę czaszki z kanałem kręgowym, w którym przebiega rdzeń przedłużony, a także przednie i tylne tętnice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 601

  praca w formacie txt

Do góry