Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Głębokie mięśnie szyi. Mięśnie przedkręgowe

  Mięsień prost przedni głowy przyczepia się do łuku przedniego i nasady wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego, kończy na częci podstawnej kości potylicznej. Unerwiają go gałązki splotu szyjnego i ramiennego. Zgina głowę do przodu i bocznie.

  Mięsień długi głowy rozciąga się od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź szyi

  Składa się z trzech blaszek otaczających poszczególne warstwy mięśni szyi, naczynia i nerwy oraz tworzą przestrzenie międzypowięzowe.

  Blaszka powierzchowna powięzi szyjnej jest bardzo cienką blaszką łącznotkankową, stanowiącą przedłużenie blaszki powierzchownej powięzi piersiowej. Od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąty szyi

  Trójkąt boczny (tylny) szyi ograniczony od tyłu przez mięsień czworoboczny, od przodu przez brzeg boczny mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu przez obojczyk. Brzusiec dolny mięśnia łopatkowo-gnykowego dzieli go na dwa trójkąty.

  trójkąt łopatkowo-obojczykowy ograniczony dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie szpary powiek

  Mięsień okrężny oka składa się części oczodołowej, części powiekowej oraz części łzowej. Część włókien części oczodołowej tworzy mięsień obniżacz brwi. Część oczodołowa zaciska powieki. Mięsień obniżacz brwi pociąga brwi ku dołowi. Część łzowa rozwiera woreczek łzowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie szpary ust

  Mięsień obniżający wargę dolną biegnie od brzegu dolnego żuchwy do skóry wargi dolnej i kurcząc się obniża, uwypukla i pogrubia wargę dolną.

  Mięsień bródkowy przebiega w płaszczyźnie strzałkowej od żuchwy do skóry bródki. Uwypukla bródkę.

  Mięsień obniżacz kąta ust ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie nozdrzy

  Mięsień nosowy biegnie od łęków zębodołowych górnych kłai bocznego siekacza, tworzy część poprzeczną rozchodzącą się wachlarzowato na grzbiet nosa, powoduję zwężenie nozdrzy. Część skrzydłowa biegnie do tylnego bocznego brzegu skrzydła nosa i rozwiera nozdrza

  Mięsień obniżacz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szyi – głębokie

  Żyła szyjna ramienno-głowowa składa się z:

  - żyły kręgowej, która odpowiada części szyjnej tętnicy kręgowej. Rozpoczynma się spoltem żylnym podpotylicznym leżącym w trójkącie podpotylicznym i zazwyczaj podwójnie towarzyszy tętnicy kręgowej aż do szóstego kręgu szyjnego, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

  Są to mięśnie szczątkowe. Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice głowy i szyi

  Tętnica szyjna wspólna jest największą tętnicą szyi. Nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego z tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego prawego. W jej przebiegu wyróżnia się tylko część szyjną. Lewa tętnica szyjna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy

  powięź policzkowo-gardłowa pokrywa od zewnątrz mięsień policzkowy, ku tyłowi tworzy szew skrzydłowo-uchwowy i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię mięśni gardła

  powięź skroniowa pokrywa mięsień skroniowy i jest rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry