Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niskowzgórze

  Znajduje się w międzymózgowiu ku dołowi i w bok od wzgórza.Włókna torebki wewnętrznej przechodzące w odnogę mózgu oddzielają niskowzgórze od gałki bladej. Do głównych struktur niskowzgórza zalicza się jądro niskowzgórzowe oraz tzw. warstwę niepewną, która jest przyśrodkowym przedłużeniem jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twór siatkowaty pnia mózgu

  Zajmuje znaczną część pnia mózgu. Składa się z luźno ułożonych grup komórkowych i gęstej sieci włókien nerwowych. W jego obrębie znajdują się jądra nerwów czaszkowych i włókna długich dróg czuciowych. Można podzielić go na części układające się wzdłuż osi długiej pnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa zewnętrzna

  Górna część rdzenia kręgowego po przejściu przez otwór wielki przechodzi w rdzeń przedłużony położony na części podstawnej kości potylicznej. Od tyłu jest w znacznym stopniu przkryty przez półkule móżdżku. W dolnej części rdzenia przedłużonego znajduje się kanał środkowy będący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kresomózgowie

  Czyli półkóle mózgu. W każdej półkuli mózgu można wyodrębnić trzy powierzchnie: górno-boczną, przyśrodkową oraz dolną i trzy bieguny: czołowy, skroniowy oraz potyliczny, znajdujące się odpowiednio w przednim, środkowym i tylnym dole czaszki. Obie półkule mózgu są oddzielone szczeliną podłużną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania tworu siatkowego

  Aktywacja ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza kory, z utrzymaniem jej w stanie czuwani

  Wpływ na funkcje rucowe i postawę ciała za pośrednictwem dróg siatkowo-rdzeniowych

  Kontrolę czynności wegetatywnych

  Modulację odbioru bodźców bólowych przez wpływ na rogi tylne rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa wewnętrzna

  Na przekroju poprzecznym można wyróżnić część brzuszną zawierającą głównie drogi rozpoczynające sięw korze mózgu i część grzbietową, czyli nakrywkę, w której znajduje się twór siatkowaty oraz skupiska istoty szarej tworzącej jądra. W obrębie oliwki rdzenia przedłużonego znajduje się jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórzomózgowie: Wzgórze

  Jest największą częścią międzymózgowia i jednocześnie największym podkorowym ośrodkiem przesyłającym informacje czuciowe do kory mózgu. Kontroluje przepływ informacji związanych z ruchami dowolnymi oraz emocjami. Jest owalną strukturą przykrytą przez półkulę mózgu. Prawe wzgórze od lewego oddziela...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most. Budowa zewnętrzna

  Znajduje się między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem do przodu od móżdżku. W obrębie mostu rozróżnia się dwie zasadnicze części – brzuszną i grzbietową. Część brzuszna, położona z przodu, Est odpowiednikiem piramid rdzenia przedłużonego.

  Część grzbietowa tworzy dno komory czwartej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki opony twardej. Grupa górna

  Zatoka strzałkowa górna biegnie w bruździe zatoki strzałkowej górnej, uchodząc do spływu zatok. Stanowi ona górne obramowanie sierpa mózgu. Krew do tej zatoki spływa z powierzchni górnej płata czołowego, ciemieniowego i potylicznego. Uchodzą do niej żyły mostkowe, których liczba jest zmienna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki opony twardej. Grupa dolna

  Zatoka klinowo-ciemieniowa biegnie wzdłuż wolnego brzegu skrzydła mniejszego kości klinowej i uchodzi do zatoki jamistej

  Zatoka jamista znajduje się po obu stronach siodła tureckiego

  Zatoka skalista górna zlokalizowana jest w przyczepie namiotu móżdżku do części skalistej kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry