Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kora czuciowa

  Pierwszorzędowa kora czuciowa zajmuje zakręt zarodkowy i tylną część płacika okołośrodkowego. Drugorzędowa kora czuciowa znajduje się w dolnej części zakrętu zarodkowego, ku tyłowi od kory pierwszorzędowej. Trzeciorzędowa kora czuciowa położona jest w płaciku ciemieniowym górnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Przedmurze

  Jest wąskim pasmem istoty szarej położonej poniżej kory wyspowej, od której oddziela je torebka ostatnia. Ma ono liczne połączenia wstępujące i zstępujące niemal ze wszystkimi obszarami kory mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora słuchowa

  Pierwszorzędowa kora słuchowa zajmuje zakręty poprzeczne znajdujące się na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego. Kora drugorzędowa znajduje się w zakręcie skroniowym górnym wokół kory pierwszorzędowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota biała półkul mózgu

  Największym skupiskiem istoty białej w obrębie półkul mózgowych jest ośrodek półowalny utworzony przez włókna nerwowe biegnące w różnych kierunkach powyżej ciała modzelowatego. Niżej włókna nerwowe są skupione w trzech torebkach: wewnętrznej, zewnętrznej i ostatniej. W zależności od przebiegu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora wzrokowa

  Pierwszorzędowa kora wzrokowa znajduje się na pryśrodkowej powierzchni płata potylicznego i pokrywa ścianę górną i dolną bruzdy ostrygowej. Jej cechą charakterystyczną jest obecność prążka istoty białej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi rzutowe

  Łączą korę mózgu z innymi ośrodkami układu nerwowego. Największym skupiskiem tych włókien jest torebka wewnętrzna, w której wyróżnia się odnogę przednią, odnogę tylną, kolano oraz część zasoczewkową i podsoczewkową.

  W obrębie torebki wewnętrznej najbardziej z przodu w jej kolanie biegną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominacja półkul

  W większej części populacji europejskiej istnieje dominacja półkuli lewej. Odpowiada ona za procesy związane z mową, rozumieniem mowy oraz obliczeniami matematycznymi. W obrębie płacika ciemieniowego górnego półkuli dominującej znajdują się ośrodki odpowiedzialne za właściwą dyskryminację bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi spoidłowe

  Tworzą je trzy spoidła:

  Spoidło przednie łączące ze sobą węchomózgowie oraz środkowe i dolne zakręty płatów skroniowych

  Ciało modzelowate składające się z części przyśrodkowej, gdzie wyróżnia się dziób, pień i położony tylnie płat oraz z promienistości ciała modzelowatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filogenetycznie starsza kora mózgowa

  Ma odmienną budowę; rozróżnia się w niej: korę dawną oraz korę starą. Granicę między korą nową a dawną i starą stanowi bruzda węchowa. Kora dawna związana z układem węchowym ma prostę budowę trójwarstwową. Kora stara jest podstawowym składnikiem układu limbicznego. Topograficznie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora mózgu

  W korze rozróżnia się korę nową, o budowie sześciowarstwowej, obejmuje ona ponad 90% powierzchni półkuli mózgu, oraz korę filogenetycznie starszą, o odmiennej budowie, która jest głównym elementem układu limbicznego i węchowego. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest układ warstwowy. W korze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt

Do góry