Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw okoruchowy (III)

  Jego aksony opuszczają śródmózgowie poprzez dół międzykonarowy, biegną w ścianie zatoki jamistej, do oczodołu dostając się szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięśnie oka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ komorowy

  Składa się czterech komór połączonych otworami i wodociągiem śródmózgowia. Dwie komory boczne znajdują się w kresomózgowiu. Komora trzecia ograniczona jest przez nieparzystą część kresomózgowia oraz struktury międzymózgowia. Komora czwarta znajduje się wewnątrz tyłomózgowia wtórnego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy węchowe (I)

  Jego aksony przebijają blaszkę sitową kości sitowej, docierając do opuszki węchowej, jest odpowiedzialny za zmysł węchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego

  Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wodnistą cieczą, która wypełnia komory mózgowia i znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgowia oraz kanału kręgowego.

  Łącznie układ komorowy i przestrzeń podpajęczynówkowa zawierają ok. 150 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Dobowa objętość wytwarzanego płynu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw bloczkowy (IV)

  Jego aksony krzyżują się na poziomie wzgórków dolnych, wychodzą z mózgu grzbietowo, owijając się woków odnóg mózgu, przekracza (w ścianie) zatokę jamistą i dostaje się do oczodołu szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięsień skośny górny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie tętnicze mózgowia

  Mózgowie zaopatrywane jest w krew przez cztery naczynia – dwie tętnice szyjne wewnętrzne oraz dwie tętnice kręgowe. Naczynia te dochodzą odpowiednio od tętnic szyjnych wspólnych – tętnice szyjne wewnętrzne – oraz od tętnic podobojczykowych – tętnice kręgowe. Są pośrednio gałęziami łuku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw trójdzielny (V)

  Jego włókna ukazują się między mostem a konarem środkowym móżdżku, na swej drodze wytwarzają zwój trójdzielny, będący początkiem nerwów: ocznego, szczękowego i żuchwowego. Odpowiada za czucie z obszarów twarzy, zatok, jamy ustnej i nosowej oraz czucie opony twardej mózgu, a także unerwia mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły mózgowia

  Tworzą dwa układy powierzchowny i głęboki. Liczne zespolenia uniemożliwiają rozgraniczenie dorzecza żyły wielkiej mózgu, której basen naczyniowy określa się jako głęboki, od pozostałego obszaru żylnego układającego się powierzchownie.Żyły powierzchowne uchodzą do zatok opony twardej. W ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi piramidowe

  Są to drogi korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa. Droga piramidowa utworzona jest z dwóch neuronów: neuronu ośrodkowego, położonego w korze mózgu oraz obwodowego, którego ciało znajduje się w rogu przednim rdzenia kręgowego lub jądrze ruchowym nerwu czaszkowego. Początkiem dróg jest kora nowa. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Ciało migdałowate

  Jest korowo-podkorową strukturą, położoną w przednio-przyśrodkowej części płata skroniowego. Odgrywa ważną rolę w procesach emocjonalnych i ich ekspresji oraz kontrolowaniu czynności narządów wewnętrznych i odbieraniu bodźców węchowych. Przylega do części przedniej rogu dolnego komory bocznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry