Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw dodatkowy (XI)

  Aksony części czaszkowej uchodzą bruzdą tylno-boczną łącząc się z nerwem błędnym; aksony części rdzeniowej opuszczają rdzeń kręgowy wstępując przez otwór wielki do czaszki, którą opuszczają otworem szyjnym, wychodzi zza m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, zmierzając ku m. czworobocznego. Unerwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia żeber i mostka

  Wyróżnia się połączenia żeber z kręgosłupem, żeber z mostkiem, żeber kostnych z chrząstkami żebrowymi, chrząstek żebrowych między sobą oraz poszczególnych części mostka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw podjęzykowy (XII)

  Aksony uchodzą bruzdą przednio-boczną i wybiegają z czaszki kanałem n. podjęzykowego, łukiem zdążając do języka. Unerwia mięśnie języka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw przedsionkowo - ślimakowy (VIII)

  Nerwy: przedsionkowy i ślimakowy łączą się w przewodzie słuchowym wewnętrznym, do pnia mózgowia wkraczają przez kąt móżdżkowo-mostowy; projekcje do jąder przedsionkowych i płatu kłaczkowo-grudkowego móżdżku, jąder ślimakowych. Jego zadanie to czucie równowagi i słuchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw odwodzący (VI)

  Jego aksony opuszczają most przy jego dolnym brzegu, biegną wewnątrz zatoki jamistej, wchodzą do oczodołu szczeliną oczodołową górną, unerwia mięsień prosty boczny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczyca. Gruczoł tarczowy

  Należy do gruczołów wydzielania wewnętrznego; składa się z dwóch płątów bocznych – prawego i lewego (tzw. węziny). Z górnego brzegu gruczołu w pobliżu płaszczyzny przyśrodkowej odchodzi płat piramidowy kierujący się do chrząstki tarczowatej. Powierzchnia przednia gruczołu tarczowego przylega do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi czuciowe

  Informacje somatosensoryczne z tułowia i kończyn przesyłane są do wzgórza przez dwie drogi wstępujące: sznury tylne rdzenia (drogi czucia epikrytycznego) oraz sznury przednie i boczne (drogi czucia protopatycznego).

  Drogi czucia epikrytycznego. Czucie dotyku, wibracji i czucie ze stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw twarzowy (VII)

  Jego aksony (dążące ku pasmu nerwu trójdzielnego czy jąder pasma samotnego) wychodzą w kącie móżdżkowo-mostowym, wkraczają do przewodu słuchowego wewnętrznego; włókna ruchowe leżą w kanale twarzowym, wychodząc otworem rylcowo-sutkowym i dzieląc się na końcowe gałęzie wewnątrz przyusznicy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw wzrokowy (II)

  Jego aksony zbiegaja się ku tarczy nerwu wzrokowego, gdzie przechodzą do czaszki drogą kanału wzrokowego. Włókna tworzą skrzyżowanie wzrokowe, potem przechodzi w jednoimienne pasma, kończące się w ciałach kolankowatym bocznym. Odpowiada za przekazywanie i przetwarzanie wrażeń wzrokowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ trójdzielny

  Nerw trójdzielny unerwia czuciowo skórę twarzy, jamę ustną oraz oponę twardą jamy czaszki, a ruchowo mięśnie żucia. Ciała komórek ruchowych nerwu trójdzielnego znajdują się w jądrze ruchowym nerwu trójdzielnego w moście. Ciała komórek czuciowych znajdują się w zwoju trójdzielnym leżącym w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt

Do góry