Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Splot sercowy

  Jest położony między aortą a pniem płucnym oraz między aortą a żyłami płucnymi. Włókna współczulne doprowadzają nerwy sercowe szyjne górne, środkowe i dolne oraz sercowe piersiowe. Włókna przywspółczulne pochodzą z gałęzi sercowych górnych i dolnych nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm oddychania

  Polega na dostarczeniu organizmowi tlenu i wydalania z organizmu dwutlenku węgla. W procesie tym wyróżnia się:

  Oddychanie zewnętrzne, czyli transport gazów do organizmu i na zewnątrz

  Oddychanie wewnętrzne polegające na procesach przebiegających wewnątrz komórek

  Oddychanie zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /5 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot płucny

  Leży na rpzedniej i tylne powierzchni korzenia płuca. Włókna współczulne pochodzą ze zwojów szyjnych i górnych zwojów piersiowych pnia współczulnego, przywspółczulne zaś z nerwów błędnych. Rozgałęzienia splotu towarzyszą rozgałęzieniom oskrzeli i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia tętnicze klatki piersiowej

  Pień płucny wychodzi ze stożka tętniczego komory prawej serca. Początkowy odcinek pnia płucnego to trzy uwypuklenia zwane zatokami odpowiadające płatkom zastawki półksiężycowatej. Odcinek ten nazywa się opuszką pnia płucnego. Pień płucny biegnie skośnie ku górze i w lewo. Pniżej łuku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot aortowy piersiowy

  Tworzą gałęzie pnia współczulnego i splotu piersiowego. Otacza on aortę piersiową.

  W kończynie górnej wyróżnia się obręcz kończyny górnej i część wolną na którą składają się ramię, przedramię i ręka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły klatki piersiowej

  Żyła podobojczykowa jest przedłużeniem żyły pachowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra, a kończy w kącie żylnym przez połączenie z żyłą szyjną wewnętrzną. Zatacza łuk nad pierwszym żebrem w bruździ żyły podobojczykowej i szczelinie przedniej mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne

  Granice okolicy łopatkowej odpowiadają zarysowi łopatki. Okolica obojczykowa odpowiada obrysom obojczyka. Okolica naramienna ograniczona jest brzegami mięśnia naramiennego.

  Okolica pachowa i dół pachowy mają kształt piramidy, którą od przodu ograniczają mięsień piersiowy większy i część mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płodowe

  Krew do płodu dopływa do łożyska dwiema tętnicami pępkowymi. Z łożyska do płodu krew tętnicza płynie żyłą pępkową, która uchodzi do lewej gałęzi żyły wrotnej. Wcześniej oddaje ona przewód żylny łączący ją z żyłą główną dolną. Krew tętnicza z wątroby uchodzi do żyły głównej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy klatki piersiowej

  Nerwy międzyżebrowe występują w 12 parach, są gałęziami brzusznymi nerwów rdzeniowych piersiowych. Dzielą się na górne i dolne. Górne biegną na całej długości w międzyżebrzu, wchodząc w składjego powrózka naczyniowo-nerwowego, leżąc najniżej w stosunku do naczyń. Dolne nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkielet serca

  To leżące na podstawie komór struktury ścięgniste otaczające ujścia przedsionkowo-komorowe oraz aortę i pień płucny. Tworzą go cztery pierścienie włókniste, dwa trójkąty włókniste oraz część błoniasta przegrody międzykomorowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry