Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Moszna

  Jest workiem skórno-powięziowym, powstającym z wałów płciowych dla zstępujących jąder. Warstwy jej ściany odpowiadają warstwom ściany brzucha.

  Mosznę unaczyniają : gałęzie mosznowe tylne od tętnicy sromowej wewnętrznej oraz gałęzie mosznowe przednie od tt. sromowych zewnętrznych. Krew żylna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajnik

  Podobnie jak jądro powstaje z gonady niezróżnicowanej. Gruczołu płciowe powstają u człowieka w postaci symetrycznych listew płciowych, powstających z nabłonka jamy ciała na powierzchni przyśrodkowej śródnercza. Mezodermalny nabłonek listew płciowych zostaje zasiedlony pierwotnymi komórkami płciowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasieniowód

  Biegnie w przedłużeniu przewodu najądrza. Jego przebieg dzielimy na 4 części : jądrową, powrózkową, pachwinową i miedniczną. W mosznie leży część jądrowa i powrózkowa. W powrózku nasiennym biegnie część powrózkowa i pachwinowa. Część jądrowa biegnie do góry wzdłuż tylnego brzegu jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajowód

  Powstaje z niezrośniętych górnych połówek przewodów przyśródnerczowych (Mûllera). Rozpoczyna się w rogu jamy macicy ujściem macicznym, które prowadzi do części śródściennej, biegnącej między trzonem a dnem macicy. Część śródścienna przechodzi w cieśń, która biegnie poziomo do boku i dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł krokowy

  Leży na przeponie moczowo-płciowej, poniżej dna pęcherza moczowego, do przodu od odbytnicy, do tyłu od spojenia łonowego. Powierzchnie boczne sąsiadują z mięśniami dźwigaczami odbytu. Jest przebity przez przewody wytryskowe (na granicy podstawy i powierzchni tylnej) oraz cewkę moczową (wchodzi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macica

  Rozwija się z górnego odcinka kanału maciczno-pochwowego. Ponadto w górną część trzonu są włączone również końcowe odcinki niezrośniętych części przewodów Mûllera, stąd odcinek ten początkowo rozwija się jako rozwidlony i w przypadku zaburzeń rozwojowych stan ten może się utrzymywać w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prącie

  Składa się z dwóch ciał jamistych i jednego ciała gąbczastego, otoczonych skórą. Wszystkie trzy ciała znajdują się w obrębie przestrzeni międzypowięziowej trójkąta moczowo-płciowego. Ciała jamiste tworzą odnogi prącia. Ciała jamiste łączą się ze sobą , układając się ponad ciałem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochwa

  Powstaje z dolnego odcinka kanału maciczno-pochwowego, początkowo wysłanego nabłonkiem mezodermalnym. Do końcowego odcinka kanału wrasta nabłonek endodermalny zatoki moczowo-płciowej. W 4 m-cu nabłonek ten wypełnia światło pochwy całkowicie, a także część szyjki macicy. W 5 m-cu pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne kończyny dolnej

  Wśród okolic wyróżniamy następujące:

  1. Okolica pośladkowa

  2. Okolica biodrowa

  3. Okolica uda przednia

  4. Trójkąt udowy

  5. Okolica uda tylna

  6. Okolica kolana przednia

  7. Okolica kolana tylna

  8. Okolica podudzia przednia

  9. Okolica podudzia tylna, zwana okolicą łydkową

  10. Okolica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądro

  Powstaje z pragonady; jego różnicowanie rozpoczyna się w połowie 2 m-ca życia zarodka. Sznury płciowe rozrastają się na długość i tworzą zawiązki późniejszych zrazików i cewek nasiennych jądra. Końcowe odcinki sznurów łączą się ze sobą w pobliżu krezki jądra i tworzą zawiązek sieci jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 659

  praca w formacie txt

Do góry