Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żyła udowa

  Jest przedłużeniem żyły podkolanowej i ku górze przedłuża się w żyłę biodrową zewnętrzną. Biegnie w kanale przywodzicieli wspólnie z tętnicą udową nieco bocznie. Dopływy żyły udowej dzieli się na głębokie i powierzchowne. Do żył powierzchownych należą żyła odpiszczelowa. Do żył...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw zasłonowy

  Jest nerwem mieszanym powstającym z gałęzi brzusznych splotu lędźwiowego. Zaopatruje on mięśnie przywodziciele uda oraz skórę powierzchni przyśrodkowej uda. Opuszcza mięsień lędźwiowy przy jego brzegu przyśrodkowym i biegnie do miednicy mniejszej, a następnie do kanału zasłonowego wspólnie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy wspólny

  Odchodzi od nerwu kulszowego. Biegnie wzdłuż mięśnia dwugłowego uda, owija się wokół bocznego obwodu szyjki strzałki i dzieli się na nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki. Większość uszkodzeń nerwu strzałkowego powstaje w skutek ucisku nerwu w tej okolicy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw piszczelowy

  Powstaje z L4 do S3 i biegnie w przedłużeniu pnia nerwu kulszowego przez środek dołu podkolanowego, następnie między mięśniem płaszczkowatym, a mięśniem piszczelowym tylnym oraz między mięśniem zginaczem długim palucha a mięśniem zginaczem długim palców i przyśrodkowo od ścięgna piętowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  Jest przedłużeniem tętnicy biodrowej zewnętrznej i rozpoczyna się pod więzadłem pachwinowym, przechodząc przez rozstęp naczyń. Tętnica udowa po opuszczeniu rozstępu biegnie poziomo ku dołowi do kanału przywodzicieli. Na tętnicy udowej, poniżej 1/3 bliższej więzadła pachwinowego wyczuwamy jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa tylna mięśni grzbietowych

  Mięsień pośladkowy wielki rozpoczyna się na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej od kresy pośladkowej tylnej, na bocznym brzegu kości krzyżowej, do guzowatości pośladkowej kości udowej. Unerwia go nerw pośladkowy dolny. Utrzymuje postawę pionową ciała; jest prostownikiem stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa brzuszna

  Mięsień zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej, części kości miedniczej otaczające otwór zasłonowy, a kończy na dole krętarzowym. Unerwiony przez gałęzie lotu krzyżowego obraca udo na zewnątrz i przywodzi je.

  Mięsień bliźniaczy górny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości części wolnej kończyny dolnej

  Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie uda

  W obrębie dołu biodrowo-łonowego, kanału udowego oraz na brzegach mięśnia krawieckoego powięź szeroka uda rozdwaja się na blaszkę powierzchniową i głęboką, które ograniczają dół, kanał i mięsień. Powięź szeroka uda wysyła przegrody iędzy poszczególne grupy mięśni uda, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia obręczy kończyny dolnej

  Staw krzyżowo-biodrowy jest stawem płaskim o małej ruchomości. Jego powierzchnie stawowe tworzą pokryte chrząstką powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Staw wzmacniają więzadła krzyżowo-biodrowe przednie, tylne i międzykostne, oraz więzadło biodrowo-lędźwiowe przebiegające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry