Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw piszczelowy

  Najczęściej rozpoczyna się w dole podkolanowym, przez który przebiega centralnie wraz z tętnicą i żyłą podkolanową, współtworząc powrózek naczyniowo-nerwowy. Następnie przebiega pod łukiem ścięgnistym mięśnia płaszczkowatego. Wchodzi pomiędzy grupę powierzchowną i głęboką mięśni zginaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głębokie stopy

  Odpowiadają układowi tętniczemu i wstępują zwykle w liczbie dwóch. Zalicza się do nich żyły: grzbietowe stopy, podeszwowe boczne, podeszwowe przyśrodkowe, podeszwowe śródstopia. Tworzą one łuk żylny podeszwowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia – grupa przednia

  Mięsień piszczelowy przedni rozpoczyna się na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich powierzchni bocznej piszczeli. Kończy go powierzchnia podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej i podstawa I kości śródstopia. Unerwiony przez nerw strzałkowy głęboki. Zgina grzbietowo stopęi odwraca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  Jest przedłużeniem tętnicy piszczelowej przedniej. Rozpoczyna się na wysokości troczka dolnego prostowników i przebiega w pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia, gdzie dzieli się na tętnicę grzbietową I śródstopia i podeszwową głęboką. Oddaje ona tętnice: przyśrodkowe stępu, boczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia – grupa boczna

  Mięsień strzałkowy długi rozpoczyna się na kłykciu bocznym piszczeli, torebce stawu piszczelowo-strzałkowego, głoie kości strzałki i pwierzchni bocznej, przegrodzie międzymięśniowej przedniej i tylnej goleni. Kończy go kość klinowata przyśrodkowa, guzowatość I kości śródstopia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głębokie goleni

  Towarzyszą tętnicom, jako żyły piszczelowe przednie i tylne oraz strzałkowe. Biegną we wspólnej pochewce z tętnicami. Żyły piszczelowe przednie i strzałkowe położone są na błonie międzykostnej bocznej. Łatwo ulegają uszkodzeniom przy złamaniu strzałki. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie skóry podudzia

  Przednio-przyśrodkową powierzchnię skóry goleni unerwia nerw udowo-goleniowy, który pochodzi od nerwu udowego. Boczną i przednio-boczną powierzchnię skóry goleni unerwia nerw strzałkowy wspólny. Tylną powierzchnię skóry podudzia zaopatruje nerw piszczelowy, który zespala się z nerwem skórnym bocznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła odpiszczelowa

  Jest główną żyłą powierzchowną kończyny dolnej. Rozpoczyna się do przodu od kostki przyśrodkowej stopy i kireuje się ku górze na powierzchni przyśrodkowej goleni, następnie przechodzi na przednio-przyśrodkową powierzchnię uda i przez ozwór odpiszczelowy wnika do żyły udowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła odstrzałkowa

  Powstaje na bocznym brzegu stopy w przedłużeniu żyły brzeżnej bocznej stopy. Biegnie wzdłuż bocznej, a następnie tylnej strony ścięgna piętowego i wstępuje ku górze między dwiema głowami mięśnia brzuchatego łydki na powięzi goleni. Na różnej wysokości przebija powięź goleni i uchodzi do żyły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa przednia

  Jest gałęzią tętnicy podkolanowej i przechodzi nad błoną międzykostną do przedniej komory goleni. Leży na błonie międzykostnej goleni, między mięśniem piszczelowym przednim a prostownikiem długim palucha. Przedłuża sę ona w tętnicę grzbietową stopy. Oddaje gałęzie tętnicze: wsteczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry