Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw podeszwy przyśrodkowy

  Unerwia mięsień odwodziciel palucha, mięsień zginacz krótki palców, głowę przyśrodkową mięśnia zginacza krótkiego palucha. Obszarem unerwienia odpowiada nerwowi pośrodkowemu na ręce.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwowa środkowa

  Wspólnie z tętnicą podeszwową boczną odchodzi od tętnicy piszczelowej tylnej. Rozpoczyna się w kanale kostki przyśrodkowej i przebiegając wzdłuż brzegu przyśrodkowego podeszwy dzieli się na gałąź powierzchowną i gałąź głęboką.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia grupa tylna powierzchowna

  Mięsień brzuchaty łydki rozpoczyna się na powierzchni podkolanowej kości udowej, głowa boczna pwyżej kłykcia bocznego, przyśrodkowa powyżej kłykcia przyśrodkowego kości udowej. Kończy go guz piętowy. Unerwiony nerwem piszczelowym zgina stopę w kierunku podeszwowym, odwraca i przywodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy wspólny

  Odchodzi od nerwu kulszowego. Między szyjką strzałki a ścięgnem mięśnia dwugłowego wchodzi do mięśnia strzałkowego długiego i dzieli się na nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki. Nerw strzałkowy wspólny w dole podkolanowym oddaje nerw skórny boczny łydki, który przebiega na mięśniu brzuchatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwowa boczna

  Jest grubszą gałęzią końcową tętnicy piszczelowej tylnej, odchodząca w kanale kostki przyśrodkowej. Przebiega ona łukowato bocznie i na wysokości podstawy V kości śródstopia zawraca przyśrodkowo przechodząc w łuk podeszwowy, który przyśrodkow łączy się z tętnicą głeboką od tętnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia grupa tylna głęboka

  Mięsień podkolanowy rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym piszczeli oraz łakotce bocznej. Kończy go tylna powierzchnia piszczeli powyżej kresy mięśnia płaszczkowatego. Unerwiony nerwem piszczelowym, zgina staw kolanowy.

  Mięsień zginacz długi palców rozpoczyna się na tylnej powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy głęboki

  Jest jedną z końcowych gałęzi nerwu strzałkowego wspólnego. Przebiega bocznie do szjki strzałki po przebicu przegrody międzymięśniowej przedniej i mięśnia prostownika długiego palców wchodzi do komory prostowników goleni. Zstępuje po błonie międzykostnej przyśrodkowo do mięśnia prostownika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie stopy

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy, będąca przedłużeniem powięzi goleni

  Powięź grzbietowa głeboka stopy

  Powięź podeszwowa głęboka stopy

  Powięź podeszowa powierzchowna stopy

  Rozcięgno podeszwowe przebiegające od guza piętowego i dzielące sięna pięć odnóg dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy powierzchowny

  Jest końcową gałęzią nerwu strzałkowego wspólnego. Zstępuje w grupie bocznej mięśni goleni, następnie między tymi mięśniami a mięśniem prostownikiem palców długim. Oddaje gałęzie mięśniowe do mięśni strzałkowych i w dolnej części goleni, na powięzi, dzieli się na nerw skórny grzbietowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły powierzchowne stopy

  Tworzą dwa łuki żylne: grzbietowy i podeszwowy oraz posiadają dwie sieci żylne: grzbietową i podeszwową. Łuki żylne łączą żyły brzeżne przyśrodkową i boczną, które są zakończeniami sieci grzbietowej. Żyły brzeżne przedłużają sę w żyłę odpiszczelową i żyłę odstrzałkową.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt

Do góry