Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zwoje i jądra czuciowe

  - Zwój górny nerwu błędnego (łac. ganglion superius n. vagi) położony w odcinku bocznym otworu żyły szyjnej (łac. foramen jugulare); zwój dolny nerwu błędnego (łac. ganglion inferius n. vagi) położony poniżej, przed wyrostkami poprzecznymi kręgów C1 i C2. Włókna dośrodkowe z tych jąder wchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw biodrowo - podbrzuszny

  Nerw leży na mięśniu czworobocznym lędźwi (musculus quadratus lumborum). Następnie wchodzi między mięsień poprzeczny brzucha (musculus transversus abdominis) a mięsień skośny wewnętrzny (musculus obliquus internus), po czym zdąża między mięśniem skośnym wewnętrznym i mięśniem skośnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw biodorowo - pachwinowy

  W swym początkowym odcinku po wyjściu z mięśnia lędźwiowego większego przebiega między m. czworobocznym lędźwi a nerką, w dalszym między mięśniami przednimi brzucha. Po przebiciu m. skośnego wewnętrznego podąża w kierunku przyśrodkowym i dołącza do powrózka nasiennego. Nerw biodrowo-pachwinowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw zasłonowy

  W przebiegu nerwu wyróżniamy trzy odcinki: lędźwiowy, miedniczny i kanałowy. Odcinek lędźwiowy. Ma ok. 8 cm długości. Zaczyna się na poziomie piątego kręgu lędźwiowego (L5). U swego początku nerw leży w mięśniu lędźwiowym większym. Następnie kieruje się niemal zupełnie pionowo ku dołowi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy powierzchowny

  Po odejściu od nerwu strzałkowego wspólnego, biegnie po powierzchni mięśnia prostownika długiego palców, następnie wychodzi pod skórę i dzieli się na gałęzie końcowe: nerw skórny grzbietowy przyśrodkowy i nerw skórny grzbietowy pośredni. W przebiegu nerw strzałkowy powierzchowny oddaje gałęzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw błędny, nerw X

  Najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest nerwem mieszanym, prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne. Należy do autonomicznego układu nerwowego (AUN) o charakterze przywspółczulnym (parasympatycznym), podobnie jak okoruchowy i twarzowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowo - goleniowy

  To przyśrodkowa gałąź warstwy głębokiej końcowych gałęzi nerwu udowego i jest najdłuższą gałęzią skórną tego nerwu. Zaopatruje powierzchnię przednio-przyśrodkową kolana i goleni aż do brzegu przyśrodkowego powierzchni stopy. W przebiegu tego nerwu wyróżnia się odcinek udowy i goleniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw łokciowy

  W okolicy stawu łokciowego przebiega w bruździe leżącej na powierzchni tylnej nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Tutaj leży on bezpośrednio pod skórą i daje się łatwo wyczuć jako dość gruby powrózek. Przy urazie tej okolicy odczuwa się ból i mrowienie, przebiegające po stronie łokciowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw piszczelowy

  Najczęściej rozpoczyna się w dole podkolanowym, przez który przebiega centralnie wraz z tętnicą i żyłą podkolanową, współtworząc powrózek naczyniowo-nerwowy. Następnie przebiega pod łukiem ścięgnistym mięśnia płaszczkowatego. Wchodzi pomiędzy grupę powierzchowną i głęboką mięśni zginaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw promieniowy

  Pień nerwu promieniowego po odłączeniu się od splotu okrąża spiralnie od tyłu kość ramienną, biegnąc w bruździe nerwu promieniowego, przykryty głową boczną mięśnia trójgłowego. W tej okolicy nerw promieniowy oddaje szereg gałęzi ruchowych do mięśnia trójgłowego ramienia oraz gałąź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 371

  praca w formacie txt

Do góry