Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rzęski

  Nitkowate, cylindryczne twory - aparat ruchu wielu gatunków bakterii Gram(+) i Gram(-). Rzęski zbudowane są z 3 części: włókna, haczyka i ciałka podstawowego (bazalnego).

  -    Włókno - zbudowane z monomerów białka (flagelliny) cechującego się immunogennością (antygen H). Stosując metody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniugacja

  Koniugacja jest najczęściej obserwowanym sposobem przekazywania DNA. Jest to przekazywanie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy - niezbędny jest tu bezpośredni kontakt fizyczny. Raz powstała informacja genetyczna szerzy się pomiędzy bakteriami w wyniku koniugacji, ponieważ jedna na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fimbrie (pili)

  Sztywne, powierzchniowe twory zbudowane z białka piliny (białko immunogenne). Występują u bakterii G(-) oraz nielicznych Gram(+) (Corynebacterium, Streptococcus). Fimbrie są krótsze i delikatniejsze od rzęsek. Ich liczba na powierzchni komórki jest zróżnicowana (od kilku do kilkuset Wyróżnia się dwa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy klasyfikacji bakterii

  Bakterie często grupuje się w celach opisowych na podstawie czterech głównych cech:

  •    barwienia metodą Grama

  Barwienie metodą Grama wykorzystuj zdolność niektórych barwników, jak fiolet krystaliczny, do wiązania się z kwasami teichowymi ściany komórkowej bakterii G(+) i do nieulegania wypłukaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw pośladkowy górny

  Jest nerwem ruchowym. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych L4, L5, S1. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego. Wychodzi z miednicy wraz z naczyniami pośladkowymi górnymi przez otwór nadgruszkowy (górna część otworu kulszowego większego), następnie wchodzi pomiędzy mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw pośladkowy dolny

  Jest nerwem głównie ruchowym, ale zawiera również włókna czuciowe. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych L5, S1, S2. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego. Wychodzi z miednicy przez dolną część otworu kulszowego większego, następnie biegnie przykryty przez mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw skórny uda tylny

  Jest nerwem skórnym. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych S1, S2, S3. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego. Wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowy, biegnie w dół pod mięśniem pośladkowym wielkim do okolicy podkolanowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw kulszowy

  Najpotężniejszy nerw ludzkiego ciała, zaopatruje on całą stopę, goleń i grupę tylną mięśni uda. Stanowi grube na pół centymetra pasmo, szerokości około 1,5 cm, odchodzące od wszystkich nerwów, które tworzą splot krzyżowy. Wychodzi z okolicy kulszowej splotu krzyżowego. Zbudowany jest z 2...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw guziczny

  Jest nerwem czuciowym i ruchowym. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych S5 i C0. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego . Z gałęziami brzusznymi nerwów rdzeniowych S3 i S4 tworzy mały splot guziczny. Odchodzą od niego nerwy odbytniczo-guziczne i gałęzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw piersiowy długi

  Nerw części nadobojczykowej splotu ramiennego. Tworzą go gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych szyjnych: C5-C7 (C8). Zaczyna się 2 lub 3 korzeniami.Jeszcze przed połączeniem się korzenie okrążają (z C7) lub przebijają (C5, C6) mięsień pochyły środkowy, miejscem złączenia się jest zaś mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry