Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adhezja

  >    Adhezja (przyleganie) - trwałe i nieodwracalny związek między komórką bakteryjną a daną powierzchnią. Interakcja ta ma charakter wysoce swoistego wiązania adhezyny (np. fimbrie) do receptora na powierzchni komórki nabłonkowej.

  >    Asocjacja - odwracalny związek między komórką bakteryjną a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdukcja

  W procesie transdukcji przekazanie DNA z jednej komórki do drugiej odbywa się przez wirusy bakteryjne zwane bakteriofagami. Bakteriofagi mogą oddziaływać na bakterie w dwojaki sposób:

  -    Zakażenie wirulentne (lityczne) niszczy ostatecznie komórkę bakterii. Bakteriofag wprowadza swój wirusowy DNA do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwalniki (endospory)

  Formy przetrwalne (spoczynkowe) wytwarzane przez niektóre rodzaje bakterii (Bacillus, Clostridium) w niekorzystnych warunkach środowiska (brak wody, substancji odżywczych itp.). Na ogół jedna komórka bakteryjna wytwarza tylko jedną endosporę, która może zajmować różne położenie w komórce: centralne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURY KOMÓRKI BAKTERYJNEJ I ICH FUNKCJE

  a)    osłony komórkowe:

  -    otoczki - egzopolisacharyd,

  -    ściana komórkowa,

  -    błona cytoplazmatyczna,

  b)    rzęski,

  c)    fimbrie (pili),

  d)    przetrwalniki,

  e)    wtręty (inkluzje) cytoplazniatyczne,

  f)    materiał genetyczny (nukleoid, plazmidy),

  g)    cytoplazma, mezosomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje trandukcji

  >    Transdukcja uogólniona jest wynikiem pomyłki w łączeniu się główek faga napełnianych DNA. Zamiast zlepiania się wokół materiału genetycznego faga gromadzą się wokół fragmentu chromosomu bakterii lub plazmidu. Po włączeniu dostatecznej ilości DNA do główki fagawirusowa endonukleaza przecina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtręty cytoplazmatyczne

  -    ziarnistości wolutyny (polimer metafosforanu) - Corynebacterium diphtheriae,

  -    polimer kwasu poli-P-hydroksymasłowego - Bacillus megaterium,

  -    ziarenka wolnej siarki,

  -    ziarenka skrobi,

  -    ziarenka lipidów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana komórkowa

  Peptydoglikan (mureina, mukopeptyd) — występuje u wszystkich bakterii z wyjątkiem rodzajów Mycoplasma, Halobacterium oraz form L bakterii. Cząsteczka peptydoglikanu to heteropolimer o złożonej budowie:

  •    Szkielet mureiny - naprzemiennie ułożone reszty N-acetyloglukozoaminy i kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genom bakterii

  Na genom bakteryjny składają się: nukleoid (genofor, chromosom), plazmidy, profagi (np. Mu) oraz genetyczne elementy translokacyjne (tj. sekwencje insercyjne - IS, transpozony - Tn oraz integrony)

  Plazmidy są to pozachromosomalne czynniki genetyczne, autonomiczne replikony, posiadające własny układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczki (glikokaliks, śluz polisacharydowy)

  Otoczki - bakteryjne egzopolimery (polimery zewnątrzkomórkowe) o grubości 0,2-1,0 um, ściśle związane ze strukturami powierzchniowymi komórki bakteryjnej. Synteza otoczek jest kontrolowana genetycznie, ale może być też zależna od warunków środowiska (np. obecność CO2 indukuje syntezę otoczki u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność mutacyjna

  Ze względu na czynnik sprawczy mutacje dzielimy na: spontaniczne (np. oporność na streptomycynę zachodzą z niską częstością (10-7 w przeliczeniu na populację bakterii) oraz na indukowane czynnikami mutagennymi zwiększającymi wielokrotnie częstość występowania mutacji (promieniowanie UV, kwas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt

Do góry