Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Toaleta dróg oddechowych

  Niezwykle ważnym zabiegiem w pielęgnacji noworodka podłączonego do aparatu Infant Flow jest usuwanie tworzącej się i zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny. Podczas stosowania metody Infant Flow noworodek nie wymaga rutynowego odsysania. Zaleca się wykonywanie toalety górnych dróg oddechowych co 2 h...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow

  Położna jest odpowiedzialna za przygotowanie sprzętu oraz wnikliwą opiekę nad noworodkiem.

  Pielęgnowanie dziecka przedwcześnie urodzonego opiera się na podobnych zasadach jak noworodka donoszonego. W przypadku wcześniaka nie wolno jednak zapominać o zasadzie „minimalnej pielęgnacji”. Noworodek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie czynności życiowych

  Noworodek podłączony do aparatu Infant Flow wymaga monitorowania podstawowych parametrów życiowych, tj. częstości i tom oddychania, czynności serca, saturacji, tętna, ciśnienia krwi oraz zabarwienia powłok skórnych. Liczbę oddechów określa się na podstawie obserwacji klatki piersiowej, jej unoszenia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział matki lub rodziców w opiece' nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie -wykorzystanie tzw. metody kangura

  Nieprawidłowy przebieg i skrócenie okresu ciąży może zakłócać rozwój więzi emocjonalnej między rodzicami a wcześniakiem. Niełatwe przeżycia rodziców w okresie okołoporodowym oraz w pierwszych tygodniach po porodzie utrudniają im odgrywanie ról rodzicielskich, adaptację do nowej sytuacji, prowadząc do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stopnia dojrzałości i stanu noworodka urodzonego przedwcześnie

  Noworodki dzieli się na urodzone przedwcześnie (<38. tyg. ciąży), urodzone

  o czasie (38.-42. tydzień ciąży) i przenoszone (>42. tyg. ciąży).

  Ponadto noworodki można podzielić na:

  1.    Noworodki małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA - Smali for Gestational Age), których masa ciaia mieści się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie się zwiększyła przeżywalność wcześniaków o małej urodzeniowej masie ciała. Obecnie ze szpitala wypisywane są dzieci z masą. ciała mniejszą niż urodzeniowa masa ciała donoszonego noworodka. Na oddziałach noworodkowych w całej Europie obowiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja medyczna

  Na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej bardzo ważne jest dokładne prowadzenie dokumentacji medycznej, która jest źródłem danych o sytuacji klinicznej, sposobie leczenia i pielęgnowania podczas hospitalizacji noworodka.

  Informacje zawarte w dokumentacji medycznej powinny umożliwić z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Basale Stimulation w pielęgniarstwie

  Celem tej metody w pielęgniarstwie, podobnie jak w pedagogice, jest wspieranie indywidualnego procesu rozwoju człowieka chorego. Grupą docelową interwencji pielęgniarskich są wszyscy pacjenci mający zaburzenia postrzegania, trudności w poruszaniu się, w komunikowaniu się, a także osoby, które te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /11 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie skóry noworodka niedojrzałego

  Skóra noworodka przedwcześnie urodzonego ma cechy niedojrzałości, charakteryzuje ją odmienność budowy anatomicznej, jest delikatna i wrażliwa na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz powstawanie urazów i uszkodzeń.

  U dziecka urodzonego przedwcześnie istnieją odrębności anatomiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd wzroku u wcześniaka

  Wcześniaki rodzą się z niedojrzałą, słabo unaczyniona siatkówką. Fizjologicznie w czasie rozwoju siatkówki w życiu płodowym naczynia wyrastają z tarczy nerwu wzrokowego i stopniowo unaczyniają całą siatkówkę. Wcześniak urodzony w 24. tyg. ciąży ma unaczyniony zaledwie niewielki rąbek siatkówki w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /992

  praca w formacie txt

Do góry