Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Glikopeptydy

  Są to związki wielkocząsteczkowe, heterocykliczne, które ze względu na swoją wielkość źle penetrują do tkanek i narządów. Należą do najstarszych antybiotyków, do grupy bakteriobójczych, których podstawowym mechanizmem działania jest zaburzenie drugiego etapu syntezy peptydoglikanu ściany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy chorobotwórczości bakterii

  Czynniki zjadliwości to cechy charakterystyczne bakterii umożliwiające im wywoływanie chorób. Bakterie mogą mieć ich jeden lub więcej. Niektóre (wspólne dla rodzaju / gatunku) powstały w drodze ewolucji, inne zaś (znamienne dla szczepu) zostały nabyte w wyniku wymiany genetycznej. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /5 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie odpowiedzi immunologicznej

  Wiele czynników zakaźnych stworzyło mechanizmy, które pozwalają im uniknąć eliminacji przez swoiste i

  nieswoiste mechanizmy obrony.

  a)    otoczki antyfagocytarne - wykrywane u G(+)/(-) i drożdży, zapobiegają fagocytozie lub chronią już pochłonięte bakterie przed enzymami proteolitycznymi; hamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIZM I FIZJOLOGIA BAKTERII

  Metabolizm jest to całokształt przemian zachodzących w komórce, obejmujący setki reakcji biochemicznych. Składają się nań:

  •    anabolizm (metabolizm biosyntetyczny) - reakcje syntezy prowadzące do wytworzenia prostych związków (cukry proste, aminokwasy, zasady purynowe i pirymidynowe kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki p-laktamowe

  Stanowią najliczniejszą i najczęściej stosowaną w terapii grupę antybiotyków. Dzielą się na 5 głównych grup: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy oraz inhibitory P-laktamaz. Wspólna cechą tych antybiotyków jest obecność pierścienia P-laktamowego, który warunkuje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja pierwiastków biogennych

  Źródła węgla:

  a)    organiczne związki węgla (cukry, aminokwasy, alkohole) to związki bogate w energię, w których węgiel występuje w postaci zredukowanej,

  b)    nieorganiczne (mineralne) związki węgla (CO2, H2CO3, CO32-) to związki utlenione, ubogie w energię, w których węgiel występuje na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminoglikozydy

  Są to antybiotyki o działanie bakteriobójczym. Efekt ich działania zależy od stężenia antybiotyku w środowisku bakterii. Podstawowa jednostką strukturalną tych antybiotyków stanowi aminocukier (stąd tez nazwa). Zbudowane są z 2 lub 3 aminocukrów połączonych wiązaniami glikozydowymi z jądrem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - utlenianie biologiczne

  Wieloetapowy proces egzoergiczny, w którym energia utlenianego substratu zostaje zmagazynowana w wysokoenergetycznych cząsteczkach ATP. Energia wiązań ATP jest wykorzystywana przez organizm do przeprowadzania reakcji endoergicznych (synteza związków organicznych) lub przekształcana w energię cieplną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetracykliny

  Są to związki wielkocząsteczkowe, naturalne i półsyntetyczne. Składają się z 4 pierścieni karbocyklicznych o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka na poziomie rybosomu (podjednostka 30S). Przykłady: doksycyklina i minocyklina. Charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja

  Umierająca bakteria uwalnia w sposób ciągły DNA, który może zostać wychwycony przez inne bakterie. Zasada jest, że każdy obcy DNA, kiedy dostaje się do komórki, jest trawiony przez endonukleoazy restrykcyjne. Przy spełnieniu pewnych warunków taki DNA może zostać jednak zintegrowany. Transformujący...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt

Do góry