Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dezynfekcja

  •    Dezynfekcja termiczna przebiega z wykorzystaniem wody o temp.930 C lub pary wodnej o temp. 105-110° C i nadciśnieniu 0.5 atmosfery (bielizny, naczyń, wyposażenia sanitarnego.

  Szczególnym przypadkiem jest pasteryzacja polegająca na jednorazowym krótkotrwałym podgrzaniu cieczy do temperatury < 1000 C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty, jest odpowiedzialny za wywoływanie większości zakażeń gronkowcowych u ludzi.

  a)    Bakteria katalazo(+), koagulazo(+). Preferuje warunki tlenowe ale mogą być względnie beztlenowe. Jest wrażliwy na nowobiocynę oraz bacytracynę.

  Zawiera otoczkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji

  •    Związki powierzchniowo czynne niszczą błonę lipidową zaburzając uporządkowanie białek i lipidów tworzących błonę

  -    Związki kationowe. Czwartorzędowe związki amoniowe - zwiększają przepuszczalność błony komórkowej. (Sterinol) i (Halset).

  -    Związki anionowe. Mydła, kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitroimidazole

  Prekursorem tej grupy był metronidazol. W komórce ulegają one redukcji, a zredukowane alkilują DNA. Wykazują skuteczność przeciwko pasożytom: T. vaginalis, Giardia lamblia, E. hystolytica oraz przeciwko bezwzględnym beztlenowcom (najbardziej aktywny preparat). Ponieważ nie działa na tlenowce, musi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chinolony i fluorochinolony

  Fluorochinolony w odróżnieniu od chinolonów mają w pozycji 9 atom fluoru, co wiąże się ze znacznym poszerzenie spektrum i ulepszeniem właściwości farmakokinetycznych. Są to preparaty o działaniu bakteriobójczym, zaliczane są do grupy inhibitorów gyrazy DNA (bakteryjnej topoizomerazy 2 i 4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulfonamidy

  Są to związki syntetyczne, blokujące wczesny etap syntezy kwasu foliowego u bakterii przez blokowanie kondensacji kwasu PABA z 2-hydropteroidyną. Mają działania bakteriostatyczne, działają tylko na namnażające się bakterie. Najszersze zastosowanie znalazł skojarzony preparat sulfametoksazol +...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polipeptydy

  •    polimyksyny (np. kolistyna) - spektrum działania: G(-), działanie bakteriobójcze przez dezinergrujący wpływ na błonę komórkową i zmianę jej przepuszczalności, praktycznie nie obserwuje się nabytej oporności na kolistynę; źle penetruje do tkanek i narządów, nie przenika do PMR, przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoża mikrobiologiczne

  •    podłoża specjalne - definicje:

  -    podłoże wzbogacone - wzrost wymagających organizmów i niekiedy wykluczenie niewystarczających, np. CZ

  -    podłoże wybiórcze - hamuje wzrost bakterii innych niż poszukiwane, np. Thayer - Martin (CZ +

  4 antybiotyki, wybiórcze) dla Neisseria

  -    podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrolidy

  Są to związki lipofilne, z centralnie ułożonym jądrem laktamowym, zawierającym 12 - 16 atomów węgla, prawie pozbawione wiązań podwójnych, nie zawierające atomów azotu (wyjątek: azalidy, dzięki czemu posiadają one rozszerzone działanie przeciwbakteryjne oraz lepsze parametry farmakokinetczne)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody hodowli bakterii beztlenowych

  Beztlenowe metody hodowli bakterii prowadzi się eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  •    fizycznymi - np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt

Do góry