Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Staphylococcus epidermidis

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest stałym elementem flory fizjologicznej skory. Jest jedna z przyczyn zakażeń szpitalnych, u osób z obniżoną odpornością (białaczki, nowotwory, naświetlania, przeszczepy). Zakażenia CNS są związane z wprowadzaniem do organizmu ciał obcych takich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sterylizacji

  •    sterylizacja wysokotemperaturowa

  -    bieżąca para wodna

  -    para wodna w nadciśnieniu

  -    suche gorące powietrze

  -    promieniowanie podczerwone

  •    sterylizacja niskotemperaturowa

  -    tlenek etylenu

  -    promieniowanie j onizuj ące

  -    formaldehyd

  -    plazma gazu

  Do sterylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja fenotypowa oporności

  Oporność na antybiotyki jest manifestowana przez bakterie przez:

  1.    Zaburzenia bariery przepuszczalności - zamknięcie kanałów porowych, przez który antybiotyk wnika do komórka; często dotyczy całej grupy antybiotyków (kanały OmpC i OmpF).

  2.    Modyfikacja miejsca docelowego wiązania antybiotyku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja wysokotemperaturowa

  •    Sterylizacj a bieżącą parą wodną (tyndalizacj a) przeprowadzana jest w aparatach Kocha lub Arnolda. Trzykrotne działanie pary wodnej przez 20-30 minut w odstępach 24-godzinnych. Metoda ta niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów. Formy przetrwalnikowe przechodzą w formy wegetatywne niszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia związane z opornością na antybiotyki

  MRSA = metycylin-resistant S. aureus

  Mechanizm oporności polega na syntezie nowego białka PBP o niskim powinowactwie do P -laktamów. Oporne na metycylinę szczepy S. aureus syntetyzują nowe białko PBP-2 lub -2a, którego syntezę determinuje gen mecA zintegrowany w chromosomie komórki bakteryjnej w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja niskotemperaturowa

  Sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia wyjaławianie materiałów wrażliwych na temperaturę i wilgoć

  -    Metody podstawowe: tlenek etylenu, formaldehyd, plazma, kwas nadoctowy

  -    Rzadziej: nadtlenek wodoru, ozon

  -    Metoda przemysłowa: promieniowanie jonizujące

  •    Sterylizacja tlenkiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

  Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na

  określony zestaw antybiotyków. Celem jest wybór leku do celowanej antybiotykoterapii.

  a)    metody jakościowe - dyfuzyjne - różne techniki, różne krążki, różna zawartość leków w krążkach Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola procesów sterylizacji

  Kontrola procesów sterylizacji obejmuje kontrolę sprzętu, wsadu, pakietu i ekspozycji.

  •    Kontrola sprzętu oparta jest na odczycie wskazań zegarów, termometrów i manometrów mierzących punktowo dany parametr (wskaźniki fizyczne).

  •    Kontrola wsadu (tzw. biologiczna kontrola procesu sterylizacji)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

  •    Dekontaminacja jest procesem prowadzącym do usunięcia lub zniszczenia drobnoustrojów. Do metod dekontaminacji należą: sanityzacja, dezynfekcja i sterylizacja.

  •    Sanityzacja to usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń a wraz z nimi także większości drobnoustrojów (mycie, odkurzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jałowości leków

  Kontrola ta skupia się głównie przy:

  •    kontroli jałowości płynów infuzyjnych,

  •    kontroli jałowości kropli do oczu,

  •    kontroli jałowości materiałów włóknistych

  •    oznaczaniu działania środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry