Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Clostridium tetani

  Clostridum tetani to bakteria Gram(+) tworząca przetrwalniki (spory) umieszczone na końcu komórki, w obrazie mikroskopowym przypominające "pałeczki dobosza”. Należy do bezwzględnych beztlenowców (żyją i rozwijają się jedynie w środowisku pozbawionym tlenu atmosferycznego).

  W miejscu zakażenia C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corynebacterium urealyticum

  Corynebacterium urealyticum (dawna nazwa to D-2) również należy do pleomorficznych pałeczek G(+) i podobnie układa się w kształty chińskich liter. Bakteria nie wytwarza przetrwalników, jest katalazo(+) oraz oksydazo(+). Pod względem metabolicznym bakteria nie rozkłada glukozy ani azotanów, produkuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streptococcus pneumoniae

  a)    Jest a-hemolizującym paciorkowcem. Należy do bakterii G(+), katalazo(-), wrażliwych na optochinę oraz rozpuszczalna w żółci. Jest najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń dróg oddechowych, ponadto może wywoływać zapalenia ucha środkowego, zatok obocznych nosa, opon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actinomyces

  Actinomyces to G(+) nitkowate bakterie wchodzące w skład flory fizjologicznej człowieka - gardła i przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się względnie beztlenowymi warunkami wzrostu.

  U ludzi drobnoustroje te powodują ropnie, często zlokalizowane w okolicy żuchwy oraz w obszarze klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streptococcus orale

  •    paciorkowce zieleniejące = paciorkowce z grupy orale

  •    Paciorkowce zieleniejące są a-hemolizujące i występują w nosogardzieli u zdrowych ludzi.

  •    Przedstawiciele: S. salivarius, S. mitis, S. mutans, S. sanguis.

  •    Ogólna charakterystyka:

  Bakterie te należą do mikroaerofilnych, a do swego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycobacterium tuberculosis

  Prątki gruźlicy są bakteriami tlenowymi i nie tworzą zarodników. Do specyficznych cech tych pałeczek należy duża odporność na wysychanie oraz na działanie różnych czynników chemicznych, uwarunkowana między innymi przez hydrofobowy charakter powierzchni komórek - ich wzrost nie zostaje zahamowany w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /13 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streptococcus agalactiae

  Streptococcus agalactiae jest paciorkowcem P-hemolizującym z grupy B.

  a)    Jest składnikiem flory fizjologicznej jamy ustnej, nosogardzieli przewodu pokarmowego i pochwy, jest podstawowym czynnikiem etiologicznym zakażeń w okresie noworodkowym, a jego nosicielstwo w pochwie zdrowych kobiet sięga 50-75%...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycobacterium leprae

  Mycabcterium leprae jest czynnikiem etiologicznym trądu. Istnieją jego dwie postacie - typ populacji limfocytów Th, warunkuje, która postać się rozwinie. U chorych gdzie dominuje typ odpowiedzi:

  -    Thj - postać tuberkuloidowa (silna odpowiedź typu komórkowego) na antygeny prątka trądu,

  -    Th2 -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus saprophyticus

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest drobnoustrojem oportunistycznym, wchodzi w skład naturalnej flory człowieka. Oporny na nowobiocynę ze zróżnicowaną opornością na bacytracynę. Powoduje pierwotne zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet, drugi co do częstości po E. coli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne podstawy oporności

  Oporności drobnoustrojów na antybiotyki lub chemioterapeutyki może być determinowana informacją genetyczna zlokalizowaną w chromosomie lub w elementach ruchomych (plazmidy, transpozony, integrony). Dzieje się to na drodze mutacji lub bezpośredniego kontakt komórek.

  1.    Oporność chromosomalna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt

Do góry