Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Klebsiella

  Bakterie oportunistyczne wchodzą w skład flory fizjologicznej, w pewnych warunkach mogą wywoływać groźne, uogólnione zakażenia.

  Zalicza się tu gatunki: K. pneumoniae, K. ozaenae, K. rhinoscleromatis.

  Czynnikami determinującymi chorobotwórczość są:

  -    Otoczka - najważniejszy czynnik zjadliwości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neisseria meningitidis

  Jedna z najbardziej zjadliwych bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Są one podzielne na 9 grup serologicznych na podstawie różnic antygenowych polisacharydowych otoczek. Wyróżniamy serogrupy: A, B, C, X, Y, Z, 29e, L, W-135. A, B, C i Y są najczęściej patogenne dla człowieka. W serogrupie B i C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteus

  Ta pałeczka jest szczególnie ruchliwa, wydziela ureazę, H2S, deaminazę fenyloalaninową. Ma liczne i długie witki umiejscowione wokół komórki. Rosnąc w hodowli kolonie mają tendencje do rozpełzania się po płytce. Dzięki deaminazie można odróżnić je od innych Enterobacteriacae.

  Należą tu gatunki:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neisseria gonorrhoeae

  Zidentyfikowano 16 serotypów na podstawie białka błony cytoplazmatycznej.

  Czynniki determinujące chorobotwórczość:

  -    fimbrie - odpowiedzialne za przyleganie do komórek,

  -    zewnętrzne białka błonowe: I - związane z opornością na surowice, inwazyjnością, rozprzestrzenianiem; II - białka Opa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudomonas

  Zaliczane są tu: P. aeruginosa, P. mallei, P. capecia.

  Gatunki te powszechnie występują w wodzie i glebie. Pseudomonas aeruginosa czasem kolonizuje człowieka i jest głównym patogenem w tej grupie. Jest inwazyjny i toksyczny, stanowi istotny czynnik zakażeń szpitalnych. Są to G(-), oksydazo(+)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKI - PAŁECZKI JELITOWE (ENTEROBACTERIACEAE)

  Większość stanowi niechorobotwórcze bakterie, które występują w dużych ilościach w jelicie grubym, ale także na skórze, ustnej części gardła i wodzie. Większość to drobnoustroje oportunistyczne, zakażające tylko osoby osłabione.

  Są to bakterie niesporujące, względnie beztlenowe, rosną na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acinetobacter

  Należy do niefermentujących pałeczek G(-). Jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, występuje jako składnik flory fizjologicznej na skórze, błonach śluzowych dróg oddechowych oraz układu moczowo-płciowego (okolice wilgotne). Występuje także w środowisku szpitalnym.

  Wywołuje zakażenia tylko u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium botulinum

  Laseczka wytwarza egzotoksyny (A-G) - każda z nich zawiera rejon aktywny i wiążący. A-Fto neurotoksyny powodujące zahamowanie uwalniania acetylocholiny i przez to porażenie wiotkie. Toksyna botulinowa - wiąże się swoiście z neuronami, w których hamuje uwalnianie acetylocholiny na synapsach.

  Toksyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Escherichia coli - pałeczka okrężnicy

  Występuje w dużych ilościach w jelicie grubym, jako flora fizjologiczna. Czynnikami determinującymi chorobotwórczość są:

  -    Czynniki adhezyjne - umożliwia kolonizacje nabłonka dróg moczowych i przewodu pokarmowego. w dolnych drogach oddechowych występują bac z antygenem O (pęcherz), a w górnych z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helicobacter

  Helicobacter pylori (Hp, dawniej Campylobacter pylori) to G(-), względnie beztlenowa bakteria (do wzrostu wymaga CO2) o spiralnym kształcie i wielkości od 0.5 do 3 ^m. Bytuje na powierzchni błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, rzadziej na błonie wyścielającej przełyk. Jest urzęsiona jednobiegunowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 050

  praca w formacie txt

Do góry