Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zakażenia przewodu pokarmowego

  Czynniki etiologiczne:

  •    Bakterie:

  -    ziarniaki Gram - dodatnie: Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.,

  -    laseczki Gram - dodatnie zarodnikujące:

  >    beztlenowe: Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clsotridium perfringens

  >    tlenowe: Bacillus cereus

  -    pałeczki Gram - ujemne:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia dolnych dróg oddechowych

  •    Czynniki etiologiczne pozaszpitalnych zapaleń płuc:

  -    noworodki - wirusy, pałeczki Enterobacteriaceae, Streptococcus agalactiae, S.aureus, Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes,

  -    niemowlęta i dzieci do 5-go roku życia - wirusy, S.pneumoniae, H.influenzae, M.pneumoniae, Chlamydia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby weneryczne

  Drogą kontaktów homo- i heteroseksualnych mogą być przekazywane zarówno bakterie, wirusy, grzyby drożdżopodobne jak i pierwotniaki. Niektóre z nich wywołują zmiany w obrębie narządów moczowo-płciowych, inne (HIV, CMV, HBV) wywołują zakażenia innych narządów, ale są przenoszone także drogą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka gruźlicy

  Każdy przypadek kliniczny gruźlicy musi być potwierdzony mikrobiologicznie przez wykazanie prątków w preparacie bezpośrednim i w hodowli.

  Materiały do badań w gruźlicy płuc:

  -    plwocina - poranna, pobrana przed chemioterapią,

  -    płyn opłucnowy - w warunkach zdrowia j ałowy,

  -    materiały z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enterowirusy (poliowirusy)

  Należą do Pikornawirusów. Są to wirusy kwasooporne, zakażające przewód pokarmowy, optymalna temperatura repllikacji wynosi 37oC Są stabilne w niskim pH, nie unieczynnia ich kwaśne środowisko żołądka. Podstawowym sposobem przenoszenia jest droga fekalno-oralna.

  Do chorobotwórczych dla czlowieka zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /8 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki i szczepienia ochronne w Polsce

  Immunoprofilaktyka jest aktywnym procesem wywoływania odpowiedzi immunologicznych, służącym do uzyskania ochrony przez chorobą zakaźną. Wraz z poprawą stanu sanitarnego immunoprofilaktyka przyczyniła się do znacznego spadku częstości występowania chorób zakaźnych.

  Typy szczepionek

  a)    szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusy powolne

  Lentowirus - wirus powolny - to podrodzina retrowirusów, do której do niedawna zaliczano tylko wirusa visna owiec, wirusa niedokrwistości zakaźnej koni i wirusa zapalenia stawów i mózgu kóz. Wirusy powolne wywołują przewlekłe choroby u swoich naturalnych gospodarzy. Każdy z nich wywołuje stany zapalne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papillomawirusy, gł. wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus = HPV)

  Papillomawirusy, których najważniejszym przedstawicielem jest HPV, to bezosłonkowe wirusy DNA, mające zdolność transformowania komórek in vitro. Posiadają średnicę ok. 55 nm i wykazują symetrię ikozaerdalną. Materiał genetyczny papillomawirusów stanowi kolisty dsDNA (ok. 8000 bp), a replikacja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wirusologicznych; metody diagnostyki w zakażeniach wirusologicznych

  I. Hodowla i izolacja wirusów są podstawą diagnostyki wirusologicznej. Mają jednak kilka istotnych wad, takich jak długi czas badania (wirusy namnażają się kila dni do kilku tygodni) oraz ryzyko zakażenia pracowników laboratorium.

  1. Hodowla - Ponieważ wirusy nie namnażają się na sztucznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /9 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony i choroby prionowe

  Prion (ang. prion, od proteinaceous infectious particle - zakaźna cząsteczka białkowa) to samopowielająca się struktura proteinowa. Nie zawiera ona żadnego kwasu nukleinowego ani nie wykazuje metabolizmu. Termin "prion" został wprowadzony w 1982 r. przez Stanleya B. Prusinera (za badania nad prionami i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 460

  praca w formacie txt

Do góry