Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biegunki

  Przemijająca biegunka, np. z powodu lekkiego zatrucia pokarmowego (jad gronkowcowy) lub emocjonalna, bywa zaburzeniem łatwym do wyjaśnienia ze względów epidemiologicznych (zachorowanie grupowe) lub ze względu na okoliczności towarzyszące. Uporczywe biegunki stwarzają większe trudności diagnostyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie

  Odbijanie jest w zasadzie zaburzeniem motorycznym. Polega ono na wyrzucaniu z żołądka gazu, czemu towarzyszy wydostawanie się domieszek smakowych (kwaśne, gorzkie, pokarmowe) i zapachowych. Gaz ten jest zwykle powietrzem połykanym nieświadomie przez pacjenta. Wykazano, że jeszcze przed odbiciem chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Propozycja współpracy biznesowej Ghana/Afryka zachodnia

  Firma działająca na rynku Ghany poszukuje właścicieli marek, producentów, osób z nietuzinkowymi pomysłami biznesowymi do podpisania długoterminowych kontraktów biznesowych na wyłączność. Oferujemy dobra znajomość rynku Ghany i realiów panujących w Afryce. Gwarantujemy wywiązanie się z podpisanych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piotr_byszkowski Dodano /01.11.2013 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka kiły - metody serologiczne (stwierdzenie obecności przeciwciał we krwi lub PMR chorego)

  Odczyny serologiczne prócz prób z surowicą, można wykonywać także z płynem mózgowo-rdzeniowym. W przebiegu kiły pierwotnej w 20-30% przypadków stwierdza się krętki blade w płynie mózgowo-rdzeniowym, w okresie kiły wtórnej w 50-75% przypadków

  A. Odczyny klasyczne (nieswoiste) - stosuje się antygen...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia skóry i tkanek miękkich

  Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń skory i tkanek miękkich są G(+) ziarniaki, tj. gronkowce i paciorkowce; wywołują one m. in. następujące schorzenia: liszajca, w tym liszajca pęcherzowego, niesztowicę, pęcherzykowe zapalenie skóry palców, zespół oparzonej skóry (SSSS), zapalenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia krwi

  Czynniki etiologiczne zakażeń krwi są bardzo rozmaite i różnią się w zależności od mechanizmu zakażenia:

  •    zakażenia odcewnikowe (40-60% zakażeń krwi): Staphylococcus ssp., Enterococcus ssp., Candida ssp; Corynebacterium jeikeium, Acinetobacter ssp., Pseudomona ssp., Klebsiella ssp., Enterobacter...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych

  a) ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych Materiał należy pobrać:

  •    z miejsca zmienionego chorobowo,

  •    przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo - jeśli pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii - przed kolejną dawką leku).

  W zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /16 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia OUN

  Czynniki etiologiczne zakażeń OUN:

  •    zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:

  -    ropne: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningiditis, Haemophilus influenze, Streptococcus agalactiae Listeria monocytogenes, Staphylococcus ssp., G-ujemne pałeczki

  -    nieropne: gruźlicze (Mycobacterium tuberculosis)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUM

  Pierwszy epizod pozaszpitalnego ZUM w ponad 90% przypadków wywołany jest przez G(-) pałeczki jelitowe, wśród których dominuje Escherichia coli. Rzadziej występują inne bakterie G(-), głównie Proteus, Klebsiella, bakterie G(+) gronkowce, paciorkowce, enterokoki oraz bardzo rzadko grzyby (u diabetyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia górnych dróg oddechowych

  Czynniki etiologiczne zakażeń górnych dróg oddechowych:

  •    bakteryjne: Streptococcus pyogenes (gr. A, rzadziej C, G), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Fusobacterium fusiforme + Borrelia vincenti (angina Plaut -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt

Do góry