Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsak żołądka

  Mięsak żołądka stanowi tylko nikły odsetek nowotworów złośliwych tego narządu, należy jednak o nim wspomnieć nie tylko ze względu na odmienną budowę histologiczną, ale i na pewne cechy, które go w praktyce odróżniają od raka.

  Symptomatologia mięsaka jest podobna do raka i nie można go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA

  Jest to jeden z trudniejszych i kontrowersyjnych problemów. Rozróżnianie pomiędzy żołądkiem przechodzącym z fazy spoczynku do fazy czynnej a zapaleniem kataralnym jest trudne, bo przekrwienie oraz podrażnienie ruchowe i wydzielnicze są wspólne obu stanom. Również objawy kliniczne przewlekłego zapalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polip przełyku

  Polip (polypus) występuje w przełyku dość rzadko i wykrywany bywa zwykle przygodnie. Na ogół nie stwarza dolegliwości i nie wymaga leczenia. Tylko polipy duże lub ulegające złośliwieniu mogą być przyczyną utrudnionego połykania i wymagać usunięcia; w czasie endoskopii, która w diagnostyce przeważa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WRZODOWA

  Do choroby tej nie zaliczamy wrzodów ostrych powstałych np. w ostrym zapaleniu żołądka, spowodowanych lekami ulcerogennymi lub pochodzenia toksycznego, a także wrzodów powstających na tle miażdżycy powodującej niedokrwienie miejscowe (ischemia). Istotą choroby jest natomiast skłonność, która powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /18 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniak przełyku

  Mięśniak (leiomyoma) jest też rzadką zmianą o charakterze guzowatym i łagodnym. Bardzo często wykrywany bywa przypadkowo przy badaniu rentgenowskim żołądka, gdyż badania radiologiczne są u nas jeszcze ciągle częstsze niż endoskopowe. Oczywiście może też być uwidoczniony przy ezofago-skopii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina rozworu przełykowego

  Przepuklina rozworu przełykowego (hernia hiatus oesophagei). Są różne typy i mechanizmy powstawania tej przepukliny. Do najistotniejszych czynników należy osłabienie aparatu mięśniowego okolicy wpustu i wzmożenie ciśnienia brzusznego. Dlatego choroba pojawia się najczęściej w wieku starszym, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żylaki przełyku

  Żylaki (varices) przełyku mogą mieć charakter wrodzony, co zdarza się bardzo rzadko, lub nabyty. Żylaki przełyku nabyte spowodowane są nadciśnieniem wrotnym z powodu marskości wątroby, zakrzepicy żyły wrotnej lub zakrzepicy żył wątrobowych. Żylaki per se objawów ani dolegliwości nie sprawiają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Mallory-Weissa

  Zespół Mallory-Weissa powstaje w następstwie pęknięć błony śluzowej na wysokości wpustu.i Występują one przy gwałtownych niepowściągliwych wymiotach, np. przy zatruciach (alkohol), w ciąży itd. W pękające# pod wpływem gwałtownych napięć błonie śluzowej powstają głębokie szczeliny, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaparcie

  Chorzy nie zawsze jednakowo rozumieją pojęcie zaparcia. Stąd skargi na zaparcie wymagają dokładnego wywiadu. Często pod tym mianem rozumieją nie tylko oddawanie stolca w zbyt długich odstępach cza-i su, ale także trudność w oddawaniu stolca dokonywanym nawet codziennie lub zbyt twardą konsystencję...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie (stenosis) przełyku

  Zwężenie (stenosis) przełyku, oprócz posta* ci-;«wrodzonych, występuje po oparzeniu i zapaleniu przełyku, w przypadkach nowotWojj rów przełyku lub usytuowanych w sąsiedztwie w wyniku ucisku dużych naczyń (tętniak), w przypadkach zapalnie zmienionego uchyłka itp. Głównym objawem jest utrudnione i bolesne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 775

  praca w formacie txt

Do góry