Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wirusowe zapalenie jelita

  Wirusowe zapalenie jelita może rozwinąć się w przebiegu wielu wirusowych chorób, np.poliomyelitis, grypy, choroby bornholm-skiej, herpanginy itd., gdyż wirusy wywołujące te choroby (wirus Cozsackie) wydzielane są do jelita. Dominują wtedy objawy choroby podstawowej. Najczęściej natomiast mówi się o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lamblioza

  Lamblioza jest pojęciem ogólniejszym i oznacza zakażenie pierwotniakiem Lam-blia intestinalis. Zakażenie to jest bardzo częste, czego nie należy od razu uważać za chorobę. W praktyce wykazanie torbieli lamblii w stolcu nie stanowi więc podstawy do rozpoznania choroby i n prowadzenia specyficzne się^ je...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie jelita cienkiego

  Zapalenie jelita cienkiego może mieć bar-g dzo różnorodne przyczyny a mianowicie bakteryjne, wirusowe, grzybicze i, pasożytnicze. Spotyka się też termin „nieswoiste zapalenie jelit”, pod którym rozumie się zapalenie o nie ustalonej etiologii, często trudne- do diagnostycznego zakwalifikowania. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica jelita cienkiego

  Gruźlica jelita cienkiego (tuberculosis in-testini tenui) może powstać zarówno przez łykanie zakaźnej plwociny przez pacjentów z otwartą gmźlicą płuc, jak i przez picie mleka od -zakażonych krów. Jelito cienkie, zwłaszcza kręte jest wtedy miejscem wniknięcia prątków, które z kolei tworzą liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka (dysenteria)

  Czerwonka (dysenteria) bakteryjna wywojg łana jest różnymi szczepami Shigella (szige-lózy). Głównym objawem jest biegunka z parciem i bolesnymi wypróżnieniami i ślu-zowo-krwawyml* stolcami. Zmian# chorobo1-we umiejscawiają się w jelicie grubym, a obraz ich zależny jest od endotoksyny, która jest silnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzodziejqce nieziarnicze zapalenie jelita

  Choroba jest rzadka, a jej etiologia nie znana. Niekiedy robi wrażenie jakby komplikacji choroby trzewnej, do której upodobnia ją zanik kosmków jelitowych, wyniszczenie, biegunki tłuszczowe. Występują często anemie, bóle o charakterze kolki i gorączka. Rozpoznanie bywa zwykle śródopera-cyjne lub sekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cholera

  Cholera bywa niekiedy, choć bardzo rzadko, zawleczona do Polski. Przecinkowce cholery nie uszkadzają ścian przewodu pokarmowego tak jak poprzednio wspomniane drobnoustroje. Produkują natomiast toksyny, które porażają mechanizmy regulujące w jelicie transport wody i elektrolitów, w następstwie czego ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie (intestinum tenue) składa się z trzech odcinków: dwunastnicy (duodenum), jelita czczego (ieiunum) i jelita krętego (ile-um). Powierzchnia wewnętrzna tego walca długości 2,5—3 m jest najbardziej czynną powierzchnią kontaktu i ustawicznej wymiany środowiska wewnętrznego naszego ciała z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /9 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA ROZWOJOWE jelita cienkiego

  Zaburzenia rozwojowe dotyczące jelita cienkiego można podzielić na kilka kategorii. Zarośnięcie(atresia) lub duplikatura jelita cienkiego zdarzają się bardzo rzadko. Atresia daje natychmiastowe objawy niedrożności (ileus) w życiu noworodkowym i musi być natychmiast usunięta operacyjnie, lekarz praktyk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie dwunastnicy

  Zapalenie dwunastnicy rozpoznawane bywa dopiero od czasu wprowadzenia duode-noskopii. Zapalenie dwunastnicy towarzyszy bardzo często chorobie wrzodowej i bywa wtedy ograniczone bardzo ściśle do opuszki. Stąd też używana jest nazwa bulbitis. Bywają jednak chorzy, u których widuje się zmiany zapalne, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt

Do góry