Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NIEDOKRWIENNA CHOROBA JELITA

  System naczyniowy jelita jest bardzo rozgałęziony i odznacza się licznymi anastomo-zami. Stanowi to dobre zabezpieczenie przed konsekwencjami zamknięcia pojedynczego naczynia. Niemniej mogą się zdarzać sytuacje, w których: mimo korzystnych warunków dochodzi do wytworzenia się klinicznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amyloidoza

  Dotyczy jelita cienkiego W 70% przypadków i dlatego wymaga tutaj omówienia, gdyż niszczy delikatną strukturę jelita, wywołuje zaburzenia motoryki, owrzodzenia błony śluj. zowej, krwawienia, utratę białka, zespół złego wchłaniania, co nadaje kliniczny aspekt choroby jelita cienkiego. Złogi amyloidu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELITO GRUBE

  Wśród zaburzeń rozwojowych jelita grubego należy w pierwszym rzędzie wymienićmegacolon. Zaburzenie to może być tak wrodzonej jak i nabyte. W postaci wrodzonej mamy do czynienia ż a| ścianie końcowego odci Używa się też wtedy nas sprunga. Przyczyn formj my się w zaburzeniach ] dzo istotnych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WHIPPLA

  Jest to rzadka choroba dotycząca głównie jelita cienkiego, ale może obejmować też Inne narządy. Podstawową jej cechą jest występowanie w wielkich ilościach w tkance dużych makrofagów zawierających glikopro-teiny oraz pałeczkowatych bakterii. Gruczoły krezkowe są powiększone. Fakt, że choroba —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito drażliwe

  Jelito drażliwe (colon irritabile) jest chorobą o charakterze czynnościowym, cechuje ĄS nadpobudliwością jelita. Czasami przy-fe®S^’postać colopathia spastica lub colica (CQli.t{$t)?mueosa. Choroba jest bardzo częsta w krajach wysoko rozwiniętych, co uważane jest za odbiiSjB mnogości różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFANGIEKTAZJA JELITOWA

  Jest rzadką chorobą o nie znanej etiologii, polegającą na znacznym poszerzeniu naczyń limfatycznych w tkance podśluzowej jelita cienkiego, czemu towarzyszy niedorozwój naczyń limfatycznych kończyn prowadzący do niesymetrycznych obrzęków. Choroba ujawnia się w młodym wieku osłabieniem, obrzękami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

  Znana na całym świecie jako choroba Crohna (1932), w Polsce nazwa pochodzi od dwóch nazwisk, gdyż Leśniowski opisał ją jeszcze w 1904 r. Shoroba występuje najczęściej w krajach skandynawskich, Anglii, Belgii,- na drugiej półkuli, u nas jest rzadko spotykana. Należy ona do niespecyficznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWRZODZENIE JELITA CIENKIEGO

  Niespecyficzne owrzodzenie dwunastnicy było już omawiane w związku z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Owrzodzenie pozaopuszkowe w dwunastnicy i dalej w jelicie cienkim zdarza się znacznie rzadziej niż w opuszce. Bardzo rzadko należy ono jeszcze do zespołu choroby wrzodowej lub związane jest z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gronkowcowe zapalenie jelita

  Gronkoweowe zapalenie jelita (enteritis staphylococcica) powstaje najczęściej w następstwie długotrwałego leczenia antybiotykami o szerokim spektrum. Niewrażliwe na nie gronkowce mogą się rozwijać, zaburzając równowagę biologiczną. Choroba może też być następstwem spożycia pokarmów silnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybicze zapalenie jelita

  Grzybicze zapalenie jelita jest innym powikłaniem długotrwałego leczenia antybiotykami, kortykosteroidami lub cytostatykami. Najczęściej chodzi tu o zakażenie Can-dida albicans.Sprzyjającym czynnikiem są też choroby wyniszczające. W przebiegu choroby też pojawia się biegunka, jednak jest ona znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry