Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NIESPECYFICZNY POJEDYNCZY WRZÓD JELITA GRUBEGO

  Jest bardzo rzadko spotykaną chorobą o nie znanej etiologii. Bywa też skąpoobja-wowy, co powoduje, że z wyjątkiem umiejscowienia w odbytnicy zwykle jest nie rozpoznawany. Niespecyficzny wrzód w prost-nicy bywa znajdywany przy rektoskopii, która jest dużo częstszym badaniem niż kolo-skopia. Osiąga on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

  Jedna z wyżej wymienionych nazw łacińskich wyraża skłonność do tworzenia się wrzodów, druga krwotoczność — jako wyróżniających się cech. Obie nazwy są uzasadnione i używane są alternatywnie w różnych strefach geograficznych świata. W Polsce preferowany jest termin pierwszy, stąd też ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /8 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

  Może występować w formie ostrej lub przewlekłej. Główną rolę w jego powstawaniu przypisuje się czynnikom mechanicznym, powodującym zamknięcie wąskiego światła wyrostka, a odczyn zapalny uważa się za wtórny, choć on właśnie daje objawy stanowiące obraz kliniczny i wpływający na przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓL KRÓTKIEGO JELITA

  Zespół ten jest stanem chorobowym powstałym na skutek zabiegów operacyjnych wykonywanych z powodu szkód pourazowych, choroby Leśniowskiego-Crohna lub zgorzeli spowodowanej wyłączeniem naczyń zaopatrujących jelito; rzadziej z powodu nowotworu.

  Jak każdy z narządów, tak i jelito ze swą ogromną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO

  Jelito grube jest odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym uchyłki występują najczęściej. Zwykle chodzi tu o tzw. uchyłki fałszywe, tj. takie, których ściana składa się tylko z błon śluzowej i surowiczej, w przeciwieństwie do uchyłków prawdziwych, o ścianie trójwarstwowej. Różnicowanie prawdziwych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY ŁAGODNE jelita cienkiego

  Nowotwory łagodne są w jelicie cienkim sprawą rzadką. Wspólną ich cechą jest powolny wzrost i brak objawów dopóty, dopóki nie zaczną utrudniać pasażu jelitowego. Czasami mogą też być źródłem krwotoku. Wykrywa się je najczęściej badaniem radiologicznym. W czasie zabiegu operacyjnego stwierdza się:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba trzewna

  Choroba trzewna zwana również sprue trzewne, albo rodzime, albo nietropikalne, albo enteropatia poglutenowa jest chorobą charakteryzującą się upośledzonym wchłanianiem. Zaburzenie to pogarsza się natychmiast po spożyciu produktów zbożowych zawierających gluten i szybko się poprawia po ich odstawieniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDROŻNOŚĆ JELITA

  Powstać może w różnych okolicznościach; nie jest odrębną chorobą. Szczególny obraz choroby, dramatyczność sytuacji i potrzeba szybkiego działania uzasadniają osobne omówienie. Wyróżnia się dwie główne postacie: mechaniczną i porażenną. Niedrożność obtu-racyjna spowodowana być może łagodnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY złośliwe jelita cienkiego

  W jelicie cienkim szczególnie rzadko umiejscawiają się nowotwory, które w dużo mniejszym żołądku, a także w jelicie grubym zdarzają się często. Można tu jednak znaleźć gruczolakoraka (adenocarcinoma), mięsaka (sarcoma) lub chłoniaka (lymphoma). Powodują przede wszystkim objawy częściowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTEROPATHIA EXSUDATIVA

  Jest to inne zaburzenie czynności jelita, które — podobnie jak zaburzenia wchłaniania — może występować w różnych chorobach. Wspominaliśmy już o tym zjawisku przy chorobie Menetriera; stąd spotyka się też termin gastroenteropathia exsudativa. Zasadniczą cechą jest utrata dużych ilości płynu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt

Do góry