Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa

  W zasadzie powinniśmy mówić o „żółciowych marskościach wątroby”, gdyż istnieje kilka wyraźnie tóżniących się postaci.

  Przyczyną marskości żółciowych są zmiany w drogach żółciowych. W marskości pierwotnej w grę wchodzi stopniowe niszczenie i niedrożność kanalików żółciowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Trzustka jest stosunkowo niewielkim narządem ważącym ok. 100 g. Na tkankę wewnętrznego wydzielania przypada z tego ok. 2 g, zawierających przeciętnie 1 min wysp.

  Wyspy trzustkowe (Langerhansa) składają się z 4 różnych typów komórek wydzielania wewnętrznego (A, B, A i X). Komórki A wydzielają glukagon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /9 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa pierwotna

  Marskość tego typu występuje głównie u kobiet. Jest to stan przewlekłej*’cholestazy wewnątrzwątrobowej, z powstawaniem skrzepów żółciowych wewnątrzzrazikowych. Stosunkowo często ujawnia się w okresie ęflzyr^dlatego też pewną rolę w jej powołaniu przypisuje się czynnikom hormonal-|...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE CZYNNOŚCI WEWNĄTRZWYDZIELN ICZEJ TRZUSTKI

  Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki, pomimo stosunkowo dużego postępu, nadal jest niedoskonała. W zasadzie jej podstawą jest określanie aktywności enzymów trzustkowych we krwi. Badanie zawartości enzymów w soku dwunastniczym ma mniejsze znaczenie, gdyż w warunkach fizjolo-ijg gicznych podlega ono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa wtórna

  Zdarza się stosunkowo rzadko. Występuje najczęściej w wyniku zatkania wspólnego przewodu żółciowego przez kamień,- guzy trzustki czy brodawki dwunastniczej. Usposabiają do niej: także wady rozwojowe dróg żółciowych. W wyniku niedrożnoś«j wewnętrznych dróg żółciowych dochodzi do nadciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY

  Jest to stosunkowo niedawno wyodrębniona jednostka chorobowa; niezupełnie wyjaśniony jest jej związek z marskością wątroby.

  W większości przypadków przewlekłe zapalenie wątroby jest następstwem bezobja-wowego zakażenia wirusem typu B. Nie w pełni wyjaśniona jest rola wirusów „nie A/ /nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodobrzuszem

  Wodobrzuszem (ascites) nazywamy wszelkie nagromadzenie się płynu w jamie brzusznej niezależnie od jego cech. Charakter płynu daje się określić dopiero po jego wydobyciu w czasie próbnego nakłucia otrzewnej lub w czasie laparoskopii. Wymaga to zawsze różnicowania wodobrzusza z przewlekłym wysiękowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE OTRZEWNEJ

  Najczęściej wywołane jest zakazeniem bakteryjnym. Może ono przedostać się do jamy otrzewnowej bezpośrednio z zewnątrz, z sąsiednich narządów lub drogą krwi. Zapalenie może też powstać pod wpływem czynnika chemicznego lub ciała obcego. Każdy narząd jamy brzusznej może być punktem wyjtt ścia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOMETRIOZA JELITA GRUBEGO

  Jest chorobą, której przyczyną są hetero-topowe ogniska błony śluzowej macicy w ścianie jelita, najczęściej w odbytnicy lub okrężnicy esowatej, choć mogą występować też w innych narządach. Choroba ujawnia się najczęściej u kobiet pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, zwykle u cierpiących na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre rozlane zapalenie otrzewnej

  Ostre rozlane zapalenie otrzewnej (peritonitis acuta diffusa). Spowodowane jest najczęściej zakażeniem bakteryjnym z przewodu pokarmowego. Wrotami zakażenia bywają: uraz, zgorzel albo przebicie nowotworowe, lub zapalne w wyrostku robaczkowym, jelicie, żołądku, drogach żółciowych lub w układzie moczowym;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /6 307

  praca w formacie txt

Do góry