Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RAK DRÓG ŻÓŁCIOWYCH ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH

  Rak dróg żółciowych zewnątrzwątrobo-wych, podobnie jak rak pęcherzyka żółciowego, może być pierwotny lub wtórny. Dotyczy głównie osób w podeszłym wieku. W warunkach klinicznych rozpoznaje się go bardzo rzadko. Występuje on znacznie rzadziej niż rak pęcherzyka żółciowego; może być umiejscowiony w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK BRODAWKI WIĘKSZEJ DWUNASTNICY (VATERA)

  Rak brodawki większej dwunastnicy zdarza się równie często jak rak pęcherzyka żółciowego. Najczęściej spotykamy adenocar-cinoma.

  Rak ten powstaje w następstwie szerzenia się procesu nowotworowego z końcowych części przewodu żółciowego wspólnego, przewodu trzustkowego lub miejsc leżących w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskineza żółciowa hipertoniczna

  Silne skurcze pęcherzyka żółciowego i zwieraczy bardzo upośledzają opróżnianie się pęcherzyka lub czasami wręcz hamują odpływ żółci. Z tych też względów dyski-, neza hipertoniczną może powodować dolegliwości, które trudno odróżnić od napadu kolki żółciowej. Choroba występuje przeważnie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenia trzustki

  Zapalenia trzustki mogą być ostre i przewlekłe. W wielu przypadkach pomimo znacznego postępu istnieją nadal trudności w ich rozpoznawaniu. Można przyjąć, iż medycyna praktyczna nie ma zbyt wielu wskaźników, które ułatwiałyby prawidłowe rozpoznanie zapalenia trzustki. Stosunkowo często nie można też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskineza żółciowa hipotoniczna

  Ta postać dyskinezy zdarza się znacznie rzadziej -niż hipertoniczną. Zależy ona od zmniejszonego napięcia, zwieraczy j przewodów żółciowych oraz rozszerzenia i słabego obkurczania się pęcherzyka żółciowego. Atonia ta występuje z innymi objawami astenii. Bardzo często spotykana jest u kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie trzustki

  Niezależnie od tego, czy jest to postać ostra, czy też ostra nawracająca, w zależności od charakteru zmian anatomopatolo-gicznych i stopnia nasilenia stanu zapalnego choroba przybiera różną postać. Odróżnia się postać obrzękową, krwotoczną i martwiczą. Podstawą tego podziału jest charakter zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskinezy dróg żółciowych

  Określenie. Dyskinezy dróg żółciowych, o-kreślane dawniej jako nerwice układu żółciowego, stanowią choroby, w których występują zaburzenia czynności ruchowej pęcherzyka żółciowego i zwieraczy dróg żółciowych. Rozpoznanie dyskinezy dróg żółciowych wymaga uprzedniego wyłączenia organicznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH

  Zapalenie to może mieć różny przebieg, o-braz anatomopatologiczny i kliniczny. Dla lekarza praktyka najważniejszą postacią jest wtórne zapalenie dróg żółciowych. Postać ta rozwija się w następstwie zmniejszonej, o-graniczonej drożności dróg żółciowych ze-wnątrzwątrobowych, co powoduje zastój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTACZKI POLEKOWE

  W zasadzie dla celów praktycznych odróżnić można 2 zasadnicze grupy polekowych uszkodzeń wątroby. Pierwszą, w której czyn-* nik hepatotoksyczny doprowadza do zastoju wewnątrzwątrobowego żółci — typ chole-statyczny, oraz drugą, związaną z powstawaniem zmian w miąższu wątroby w postaci ognisk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica żółciowa

  Określenie. Kamica żółciowa polega na wytrącaniu się w drogach żółciowych złogów z prawidłowych składników żółci (cholesterol i inne lipidowe składniki żółci, bilirubina, wapń). Przyjmuje się, iż ok. 10% ludzi jest „nosicielami” kamieni. Około 40— —50% kamieni ma dostateczną ilość wapnia, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /13 290

  praca w formacie txt

Do góry