Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rak tarczycy

  Rak tarczycy występuje bardzo rzadko w populacji ogólnej; u chorych z pojedynczymi guzkami tarczycy zimnymi (nie pochłaniającymi jodu) zdarza się nieco częściej.

  Objawy kliniczne. Do zasadniczych objawów należą: bóle i obecność twardego, szybko rosnącego guzka w tarczycy, o nierównej powierzchni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność przytarczyc pierwotna

  Nadczynnością przytarczyc nazywamy chorobę zależną od nadmiernego wydzielania hormonu przytarczyc z następowym podwyższeniem stężenia wapnia w osoczu, zmianami w układzie moczowym, kostnym i pokarmowym.

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną choroby jest łagodny gruczolak, zwykle małych rozmiarów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE TARCZYCY

  Ze względu na różny przebieg kliniczny zapalenie tarczycy dzielimy na ostre, podostre i przewlekle. We wszystkich postaciach tarczyca jest powiększona, twarda i'.często bolesna; objawy ogólne — w zależ-! noići od typu zapalenia— są rnhiej lubbar--| dziej nasilone. Zapalenia tarczycy występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostra nadczynność przytarczyc

  Ostrą nadczynnością przytarczyc, ostrym zespołem hiperkalcemicznym lub przełomem w nadczynności przytarczyc nazywa się nagłe pogorszenie stanu zdrowia chorych z nadczynnością przytarczyc, z gwałtownym nasileniem objawów ze strony nerek, przewodu pokarmowego oraz wystąpieniem zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie tarczycy

  Ostre zapalenie tarczycy występuje bardzo rzadko w przebiegu posocznicy, *chorób zsF| każnych lub w wyniku miejscowego zakażenia. r

  Objawy kliniczne. Zasadniczymi objawami choroby są: gorączka/ powiększenie i żywa bólesność tarczycy, bóle przy połykaniu,' chrypką przyspieszone opadanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podostre zapalenie tarczycy Choroba de Quervain

  Objawy kliniczne. Występują bóle szyi, promieniujące do uszu, bóle przy połykaniu pokarmów,? gorączka, obrzmienie ! Sś^stward-ńienie tarczycy, przyspieszony OB !:§ leuko-cytoza. W początkowym okresie choroby poziom tyroksyny i PBI jest podwyższony, natomiast jednochwytność tarczycy jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole obojętne

  Wolem obojętnym nazywamy powiększenie tarczycy przebiegające z jej prawidłową czynnością.

  Etiologia, patogeneza, występowanie. Przyczyny wystąpienia wola (powiększenia tarczycy) są bardzo różne i nie w każdym przypadku uchwytne. Zwiększone zapotrzebowanie na hormony tarczycy w okresie pokwi-tania lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzieńcza niedoczynność tarczycy

  Niedoczynność tarczycy młodzieńcza jest rzadką jednostką chorobową, w odróżnieniu od częstej niedoczynności tarczycy dorosłych i nierzadkiej wrodzonej niedoczynności tarczycy.

  Objawy kliniczne. Objawy chorobowe są zwykle mało nasilone, stąd choroba pozostaje zwykle nie rozpoznana przez kilka, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczówka prosta

  Moczówką prostą nazywa się chorobę wywołaną brakiem hormonu antydiuretycznego (wazopresyny), z następowym wielomoczem, nadmiernym pragnieniem i małą masą właściwą moczu.

  Etiologia, występowanie. Przyczyną mo-czówki prostej jest zwykle uszkodzenie podwzgórza lub przysadki nerwowej przez guzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrzeszcz postępujący

  Wytrzeszcz postępujący jest groźnym dla narządu wzroku powikłaniem nadczynności tarczycy. Występuje w przypadkach choroby Basedowa z niedużym powiększeniem tarczycy, po chirurgicznym subtotalnym wycięciu tarczycy w tej chorobie, pod wpływem wstrząsów emocjonalnych lub bez wyraźnej przyczyny.

  Etiologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt

Do góry