Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół Turnera

  Zespół Turnera jest częstą chorobą, w której stwierdza się aberracje chromosomów płciowych u osób o żeńskim fenotypie. Zasadnicze objawy to: dysgenetyczne gonady, niski wzrost, liczne wady rozwojowe i niedorozwój płciowy.

  Objawy kliniczne. U noworodków w części przypadków zespołu Turnera spostrzega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOMOGA CEWEK NASIENNYCH U DOROSŁYCH

  Zapalenie jąder na tle wirusowym, ostre zapalenie najądrza rzeżączkowe, napromienianie, urazy jąder, dystrophia myotonica mogą wywołać u dorosłych mężczyzn zanik jąder i ustanie czynności plemnikotwórczej. Jądra są małe i miękkie, występuje oligo-spermia lub azoospermia z bezpłodnością. Poziom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eunuchoidalna dysgenezja gonad

  Objawy kliniczne. Chore zgłaszają się ze skargami na pierwotny brak miesiączki niedorozwój płciowy. Przedmiotowo stwierdza się wzrost wysoki, eunuchoidalne proporcje ciała, brak rozwoju piersi, infantylne żeńskie narządy płciowe zewnętrzne i skąpe owłosienie płciowe. W części przypadków wynik testu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnętrostwo

  Wnętrostwem nazywamy umiejscowienie jądra wewnątrz jamy brzusznej lub zatrzymanie w kanale pachwinowym. Choroba dotyczy zwykle jednego jądra i jest częsta u chłopców w okresie przedpokwitaniowym. Jako wnętrostwo rzekome (pseudocryptor-chismus) lub jądro wędrujące (testis migrans) określa się jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzonym brakiem jąder

  Wrodzonym brakiem jąder nazywamy chorobę, którą cechuje brak obu jąder u osobników męskich, mających słabo rozwinięte prącie, niewykształconą mosznę, ujemny wynik testu na chromatynę, męski typ chromosomów 46, XY. Po okresie dojrzewania u nie leczonych chorych występują eunuchoidalne proporcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysgenezja jąder

  Dysgenezja jąder oznacza chorobę, w której istnieje nieprawidłowy rozwój jąder w życiu płodowym. Jądra znajdują się w brzuchu lub w kanałach pachwinowych, są małe, „dysgenetyczne” i w badaniu histologicznym wykazują małe cewki nasienne, wysłane niezróżnicowanymi komórkami Sertolego i pojedynczymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘSKI ZESPÓŁ TURNERA

  Jest to słabo zdefiniowany zespół, występujący u chłopców, przypominający zewnętrznie przypadki zespołu Turnera u dziewczynek. Do objawów zespołu zalicza się niski wzrost, płetwiastą szyję, liczne wady wrodzone, dysgenetyczne jądra u osób z ujemnym wynikiem testu na chromatynę i prawidłowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldosteronizm wtórny

  Aldosteronizm wtórny występuje w niektórych chorobach cechujących się obrzękami, zwłaszcza w nerczycy, marskości wątroby, niewydolności krążenia i niektórych przypadkach okresowych obrzęków. Ponadto aldosteronizm wtórny jest stwierdzany w fazie złośliwej nadciśnienia (nadciśnienie złośliwe) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierne owłosienie

  Nadmierne owłosienie twarzy, kończyn i brzucha występuje u kobiet z różnych przyczyn. Może być wynikiem nadmiaru an-drogenów, szczególnie testosteronu w ustroju, zaburzeń w zawartości białek osocza wiążących testosteron lub stanowi konstytucyjną nadwrażliwość tkanek receptorowych na androgeny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirylizacja

  Wirylizacją nazywamy Stan chorobowy związany z nadmiarem hormonów męskich w ustroju kobiety.

  Etiologia. Przyczyną choroby może być wrodzony defekt enzymatyczny kory nadnerczy, czyli zespół nadnerczowo-płciowy, omówiony powyżej, lub guzy wirylizujące kory nadnerczy lub jajnika.

  Objawy kliniczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry