Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA MOROUIO-BRAILSFORDA

  Dziedziczne zaburzenie kostnienia śrćd-chrzęstnego, dotyczące kręgosłupa i nasad kości.

  Zwykle już w wieku 1—2 lat dostrzega się skrócenie tułowia,|f zwłaszcza prawie zupełny brak szyi, garb piersiowy, uwypuklenie mostka, koślawość kolan, płaskostopie, odchylenie łokciowe rąk, ograniczenie ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOMALACJA

  Jest to stan niedostatecznej mineralizacji tkanki kostnej, pod wielu względami zbliżony do osteoporozy.

  Za główną przyczynę osteomalacji uważa się niedobór witaminy D (brak w pokarmach masła, śmietany, tranu lub niedostateczna ekspozycja na działanie promieni słonecznych), warunkującej wchłanianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ KANAŁ nADGARSTKA

  Zgrubienie ścięgien mięśni zginaczy nadgarstka i palców lub obrzęk ich pochewek może uciskać nerw pośrodkowy. Powoduje to parestezje palców lub osłabienie czucia i niedowład palców w zakresie n. medianus (3Vt palca po stronie dłoniowej). Sprawa może towarzyszyć reumatoidalnemu zapaleniu stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ PELLEGRINI-STIEDA

  Są to zwapnienia w tkankach miękkich po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego. Przypuszcza się, że są to zwapnienia wię-zadeł, drobne odłamki kłykcia kości udowej, zwapnienie krwiaka nadokostnowego, zwapnienie kaletki maziowej, ścięgna m. vastus medialis.Większość dopatruje się wpływu urazu. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY STAWÓW W PRZEBIEGU CHORÓB I USZKODZEŃ UKŁADU NERWOWEGO

  Są to zazwyczaj bardzo znaczne zmiany destrukcyjno-wytwórcze stawów. Za przyczynę ich uważa się zaburzenia neurotro-ficżne i zniesienie czucia bólu w następstwie uszkodzenia włókien nerwowych. Na zdjęciu rtg widzimy znaczne zniekształcenie nasad wchodzących w skład stawu, nadwichnięcie lub zwichnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TIETZEGO

  Jest to bolesne obrzmienie chrząstek _ górnych żeber, utrzymujące się tygodniami lub miesiącami, a nawet latami i przeważnie ustępujące bez śladu. Przyczyna jest nieznana; czasem podejrzewa się uraz klatki piersiowej lub uporczywy kaszel. Przy baj daniu stwierdza się zgrubienia i bolesność chrząstek;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki maziowej

  Zapalenie kaletki maziowej rozwija się po urazie lub, rzadziej, w wyniku zakażenia, a także może towarzyszyć reumatoidalnemu zapaleniu stawów, dnie i innym chorobom zapalnym stawów i tkanek okołostawowych. Bursitis towarzyszy zwykle entezopatii. Najczęściej zdarza się zapalenie kaletek podna-ramiennych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYCZNE MARTWICE NASAD

  Są to powstające z nieznanych przyczyn martwice odcinka kości, najczęściej leżącego pod chrząstką stawową. Prowadzą one do demarkacji obumarłego odcinka, zniekształcenia i nieprawidłowego ukształtowania nasad, wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Najczęściej występują u dzieci. Do najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół „bark-ręka”

  Są to stany chorobowe o niejasnej etiologii, związane, jak się zdaje’ z zaburzeniem trofiki w wyniku uszkodzenia lub podrażnienia układu nerwowego współczulnego. Cechuje je ból, mniej lub bardziej ograniczona do pewnych obszarów ostra, plamista osteoporoza (zanik kostny), obrzęk tkanek miękkich, zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

  Jest to niezbyt rzadko spotykane zaburzenie kostnienia kręgów, które może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych kręgów piersiowych w wieku starszym. Niektórzy zaliczają je do aseptycznych martwic nasad. Istotę choroby stanowi przenikanie elemen-t tów chrzęstnych krążka międzykręgowego do trzonów kręgów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 091

  praca w formacie txt

Do góry