Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA GERTRUDY

  Jest to prawdopodobnie dziedziczne schorzenie, cechujące się zaburzeniami kostnie-S nia śródchrzęstnego, zmętnieniem rogówek, upośledzeniem rozwoju psychicznego, powiększeniem wątroby i śledziony, zmianami w sercu.

  U podstawy leży odkładanie się nieprawidłowego mukopolisacharydu w tkankach. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RECKLINGHAUSENA

  Jest to zespół zależny od gruczolaka przy-tarczyc, wytwarzającego w nadmiarze hormony. W wyniku tego dochodzi do rozlanej demineralizacji kości, a więc do osteoporozy, zaś w części przypadków — do tor-bielkowatego rozwarstwienia istoty korowej kości długich i płaskich i do złamań patologicznych. Chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PAGETA

  Jest to niezbyt rzadko występujące, choć nie często rozpoznawane, schorzenie kości, pojawiające się u osób po 40 roku życia, częściej u mężczyzn. Przyczyna jest nie znana. Istota choroby polega na spontanicznym niszczeniu w pewnych okolicach szkieletu normalnej struktury kostnej i zastępowaniu jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA MORTONA

  Jest to bardzo często spotykany zespół o-strego, napadowego bólu odczuwanego przy chodzeniu lub dłuższym staniu na podeszwie w przestrzeni między główkami III i IV, rzadziej — II i III kości śródstopia. Ból i parestezje odczuwane też mogą być czasem w opuszkach odpowiadających palców stopy. Ból można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PIERRE-MARIE-BAMBERGERA

  Są to zmiany kostno-stawowe, towarzyszące najczęściej rakowi oskrzela, rozszerzeniom oskrzeli, ropniowi płuc, ropniakowi o płucnej, wrodzonym wadom serca z sinicą, bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia, rzadziej niektórym innym chorobom płuc, opłucnej, śródpiersia, a nawet wątroby,* jelit, nerek, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓL KOŚCI OGONOWEJ

  Jest to dokuczliwe cierpienie, nasuwające nieraz trudności diagnostyczne i lecznicze. Przyczyną może być uraz wskutek upadku lub uraz porodowy powodujący złamanie kości lub zwichnięcie stawu krzyżowo-ogo-nowego. W innych przypadkach chodzi o ból przeniesiony, wywołany chorobami odbytnicy lub narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONDYLOLIZA

  Nazwą „kręgozmyk” , określamy częściowe zsunięcie się ku przodowi .t.r7>onu kręgu wyżej położonego. Z uwagUn^i wzajemne zaczepianie się kręgów wyrostkami stawowymi jest to możliwe tylko przy nfgskostnieniu po obu stronach cieśni łuków kręgowych, czyli przy tzw. spondylolizie. Spondyloliza jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  Jest to uogólnione lub miejscowe zaburzenie struktury kostnej, którego wymiernym klinicznie wyrazem staje się zmniejszona zawartość w kości składników mineralnych oraz zmniejszenie samej liczby be-leczek kostnych. Niektórzy autorzy stan ten nazywają zanikiem kostnym. Ubytek dotyczy także organicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RIBBINGA

  Jest to ! uwarunkowane czynnikami dziedzicznymi zaburzenie kostnienia śródehrzęst-nego wielu nasad, ujawniające się pewien czas po urodzeniu, w Wieku dziecięcym lub już w wieku dojrzałym. Zaburzenie kostnienia prowadzi do zniekształcenia nasad.

  Obraz chorobowy kształtuje się w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza starcza

  Jest to jedna z najczęstszych chorób lu-[ dzi starszych, a szczególnie kobiet w 8—10 lat po naturalnej, a zwłaszcza sztucznej me-nopauzie. Cechuje j"ą ból pleców i krzyża, obniżenie Wzrostu — postępujące garbienie się pleców, poza tym uczucie znużenia i a-patii. Bliższy mechanizm tego zaburzenia nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt

Do góry