Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie płynu mózgowo-- rdzeniowego

  Jest to badanie podstawowe. W warunkach szpitalnych wykonujemy je w każdej chorobie neurologicznej poza tymi, w których istnieją wyraźne przeciwwskazania do nakłucia (np. podejrzenie guza tylnej jamy czaszkowej, gruźlica lędźwiowego odcinka kręgosłupa).

  Nakłucie wykonuje się w ułożeniu chorego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy złośliwe kośći

  Odróżniamy guzy pierwotne — mięsaki, i wtórne — przerzuty raka. Guzy pierwotne złośliwe kości powstają zwykle w okresie wzrostu. U dorosłych zdarzają się na tle choroby Pageta, dysplazji włóknistej kości i jako zezłośliwienie guzów łagodnych. Najczęstsze jest umiejscowienie w okolicy przynasa-dowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniak (chondroma)

  Chrzęstniak (chondroma), występuje niekiedy już w wieku 5—10 lat, ale najczęściej między 20 a 30 rokiem życia. Najczęstsze umiejscowienie: paliczki, kości śródręcza. Radiologicznie stwierdza się wewnątrz kości dobrze ograniczony ubytek z ciemniejszą o-toczką, niekiedy rozdymający zarys kości. Guzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz łagodny olbrzymiokomórkowy

  Guz łagodny olbrzymiokomórkowy (tumor gigantocellularis) występuje prawie wyłącznie u dorosłych (20—30 lat), często po urazie. Umiejscowienia: dolny odcinek uda, górny odcinek piszczeli, dolny odcinek kości promieniowej, szczególnie nasada. Z reguły jest to guz pojedynczy, jedno- lub wieloko-morowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczyniak kości jamisty

  Naczyniak kości jamisty (angioma caver-nosum) występuje najczęściej w kręgach, czaszce i w okolicy nasad kości długich. Naczyniak trzonu może przebiegać bezobjawo-wo, ale może też doprowadzić do zapadnięcia się kręgu i ucisku rdzenia.

  Leczenie polega na naświetlaniu kręgu dużą dawką promieni X;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiel pojedyncza (cystis solitaria)

  Torbiel pojedyncza (cystis solitaria), wypełniona płynem i wysłana cienką warstwą tkanki łącznej, usadawia się w nasadach kości udowej lub piszczelowej. Występuje najczęściej w wieku 10—15 lat. Rozwój jest powolny; złamanie kości może być pierwszym objawem. Torbiel osiąga wielkość jaja; jest na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniakowatość stawu

  Chrzęstniakowatość stawu (osteochond.ro-matosis) — to proces zapalny lub pourazowy, stojący na pograniczu nowotworu. W jamie stawowej stwierdzić można kilkadziesiąt wolnych ciał o strukturze kostno-chrzęstnej, pochodzących z metaplazji przerosłych kosm-ków maziówki. Sprawa ogranicza się zwykle do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA BESNIERA-BOECKA

  Zmiany kostno-stawowe występują w 5% przypadków sarkoidozy; mogą one pojawiać się we wczesnym okresie choroby lub późno. Dotyczą na ogół paliczków rąk i stóp, w których tworzą się w nasadach, a zwłaszcza w trzonach, owalne torbiele. Można je stwierdzić na zdjęciu rtg. Rozpoznanie potwierdza biopsja i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniako-śluzak

  Chrzęstniako-śluzak (chondromyxoma). Najczęstsze umiejscowienie — kości ręki i stopy; wiek 20—30 lat. Na rtg widzimy ubytek kostny w trzonie. Nie stwierdza się wapnienia ani nowotworzenia kości. Guz może doprowadzić do złamania.

  Leczenie. Dokładne wyłyżeczkowanie z przypaleniem; istnieje skłonność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNINIAK KWASOCHŁONNY KOŚCI

  Jest to rzadko występujące schorzenie kości z grupy histiocytozy (p. też Xanthdmato-sis cranio-hypophysaria, Hand-Schuller--Christiani). Występuje u dzieci i młodzieży. Jest to najczęściej zmiana odosobniona, rzadziej mnoga. Dotyczyć może kości czaszki, żeber, kręgów, kości udowej, ramiennej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt

Do góry