Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Obrzęk mózgu

  Obrzęk mózgu (oedema cerebri) jest następstwem zaburzenia równowagi osmotycz-nej między płynami wewnątrztkankowymi a krwią w naczyniach. Po krótkotrwałym, niedokrwieniu mózgu w następstwie urazu następuje obniżenie pH tkanek i skłonność cjgę obrzęku. Klinicznie obrzęk mózgu charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stłuczenie mózgu

  Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) charakteryzuje się występowaniem licznych, drobnych wybroczyn krwawych w istocie szarej i białej mózgu. W stłuczeniu mózgu występuje tylko uszkodzenie drobnych na-j czyń krwionośnych w odróżnieniu od rozerwania mózgu (laceratio cerebri), w którym dochodzi również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żylne zakrzepy mózgowe

  Mogą one być zakażone lub jałowe i są przeważnie powikłaniem innego pierwotnego schorzenia. Może to być układowe zajęcie żył (thrombophlebitis migrans), nadmierna krzepliwość krwi (ciąża, połóg) zapalenie oduszne, następstwa urazu. Najczęstszym miejscem zakrzepu są sinus sagitalis superior i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia nadciśnieniowa

  Termin ten jest często, ale niesłusznie, u-żywany dla oznaczania ogólnych zmian naczyniowych w mózgu w przebiegu nadciśnienia. W ściślejszym sensie termin ten oznacza ostre lub podostre zaburzenia ze strony o-środkowego układu nerwowego, powstające u pacjentów z bardzo dużym nadciśnieniem i uszkodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz mózgu

  Określenie. Guzem mózgu nazywamy każdą tkankę chorobową rozrastającą się w jamie czaszki i powodującą wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego.

  Etiologia guzów nowotworowych nie jest jeszcze zupełnie poznana. Wszystkie teorie dotyczące powstawania nowotworów w ogóle mogą być także odniesione do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie udarów tętniczych

  Jednym z największych osiągnięć kliniki udarów jest wprowadzenie do neurologii intensywnej opieki medycznej, która znacznie zmniejszyła śmiertelność w ostrym okresie. W okresie tym wysiłek lekarza jest skierowany przede wszystkim na zwalczanie obrzęku i wszystkich jego objawów i następstw.

  Dobrymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz mózgu

  Urazowe uszkodzenia mózgu są najczęściej następstwem bezpośredniego urazu czaszki, chociaż czasem mogą wystąpić również i w czasie urazU: Innych okolic ciała wskutek u-razu pośredniego (np. skok na wyprostowane nogi). Uszkodzenie mózgu mo| być następstwem urazu, któremu towarzyszy uszkodzenie części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok mózgowy

  1.    Ogólne postępowanie przeciwobrzękowe i pielęgnowanie zostały omówione powyżej; w wylewach są one szczególnie ważne ze względu na ciężki stan pacjentów.

  2.    Najważniejszą sprawą jest tu zatrzymanie krwawienia. Stosowane uprzednio w klinikach wstrzyknięcia koagulenu* nie mają — wg nowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokowanie i rozpoznanie udaru mózgu

  Rokowanie co do prSywrócenia czynności zależy od umiejscowienia i wielkości ogniska, wieku i stanu ogólnego chorego, stanu naczyń mózgowych, chorób towarzyszących. Na ogół poprawa następuje powoli, ale przy intensywnej rehabilitacji (patrz niżej: leczenie) można ją uzyskać prawie w każdym przypadku. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząśnienie mózgu

  Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. W łagodniejszyeh przypadkach zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznaczni W pniu mózgowym; •‘W cięższych zmiany dotyczą zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt

Do góry