Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE

  Jest to schorzenie charakteryzujące się jednoczesnym zajęcięrriłobwodowego twośrod-kowego neuronu ruchowego.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie czynnikom wrodzonym, urazom, zwła* szcza elektrycznym, infekcjom i intoksykacji, zaburzeniom odżywczym; ostatnio wysuwa się, nie udokumentowaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  Ból głowy stanowi jedną z najczęstszych dolegliwości, z którą zgłaszają się pacjenci do lekarza. Powstanie tego bólu zależne jest od podrażnienia w obrębie głowy struktur mających bólowe zakończenia nerwowe.

  Przyczyn powodujących ból głowy jest bardzo dużo i prawidłowe rozpoznanie jest tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARDNIENIE ROZSIANE LUB WIELOOGNISKOWE

  Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się rozsianymi ogniskami demielinizacji, a klinicznie — wieloogniskowością objawówJx;któ-re mają tendencję do ustępowania i nawrotów.

  Etiologia i patogeneza. Przyczyna choroby nie jest znana. Ostatnio uważa się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy rdzenia kręgowego

  Urazy rdzenia kręgowego są najczęściej następstwem urazów kręgosłupa. Pewne części kręgosłupa mogą ulec szczejgólnie łatwo uszkodzeniu, np. przy urazie głowy dochodzi do uszkodzenia VI kręgu szyjnego, przy skoku na nogi lub upadku na pośladki— do uszkodzenia pierwszego kręgu lędźwiowego. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE RDZENIA I NERWÓW WZROKOWYCH DEVICA

  Jest zespołem charakteryzującym się ostro występującym zapaleniem nerwu wzrokowego (ślepota) oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia (początkowo wiotki, potem kurczowy niedowład kończyn dolnych, z zaburzeniami czucia i czynności moczowo-płciowych). Większość przypadków kończy się śmiertelnie.

  Jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWOTOK DO RDZENIA

  Etiologia. Praktycznie wyłącznie urazowa, rzadko przerwanie zmienionego chorobowo naczynia rdzeniowego.

  Obraz kliniczny: nagły początek, przeważnie po urazie kręgosłupa. Nasilenie objawów zależy od umiejscowienia i rozmiarów wylewu. Przy obszernym wylewie objawy odpowiadają poprzecznemu przecięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLINEUROPATIA

  Terminem tym określa się zespół uogólnionego uszkodzenia nerwów obwodowych prowadzącego do niedowładów, zaburzeń czucia i zniknięcia odruchów głębokich. Nazwa „zapalenie” jest przyjęta zwyczajowo, ale w większości przypadków nieuzasadniona.

  Etiologia. Rozróżniamy: 1) polineuropatie występujące w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /6 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMISTOŚĆ RDZENIA

  Jest to zespół charakteryzujący się zaburzeniami czucia bólu i temperatury, zanikiem mięśni, zaburzeniami troficznymi.

  Etiologia nie znana. Przypuszczalnie jest to zaburzenie rozwojowe w tworzeniu się szwu (raphe), zamykającego rynienkę nerwową. Choroba łączy się często z innymi wadami rozwojowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE

  Etiologia i patogeneza. Zespół może się rozwijać wskutek uszkodzenia układu nerwowego przez czynniki szkodliwe lub też należeć do tzw. idiopatycznych czyli samoistnych, (drżączka poraźna). Poza tym może występować parkinsonizm pozapalny i tzw. objawowy (guzy, miażdżyca, kiła, uraz, zatrucie CO...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /12 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica zwykła

  Etiologia. Na ścisły związek z gorączką reumatyczną wskazuje pojawienie się plą-sawićy łącznie z innymi zespołami, jak zapalenie stawów, wsierdzia, osierdzia itp.

  Umiejscowienie zmian: w komórkach kory mózgu, zwojów podstawy, głównie łupi nie'.Ji jądrze ogoniastym i móżdżku.

  Występowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 222

  praca w formacie txt

Do góry