Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NAPADY PADACZKOWE - PODZIAŁ I OBRAZ KLINICZNY

  Wspólną cechą napadów pierwotnie uogólnionych jest całkowita utrata przytomności od początku napadu, a w zapisie elektroen-cefalograficznym (eeg) pojawiają się obustronne symetryczne ii synchroniczne wyładowania napadowe. W grupie,‘tej wyróżnia się napady przebiegające z drgawkami i skurczem mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /12 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA CURSHMANNA-STEINERTA

  Schorzenie to charakteryzuje się skojarzeniem reakcji miotonicznej z zanikiem mięś-. ni.

  Typ dziedziczenia w tej chorobie jest au-tosomalny dominujący. Zmiany w mięśniach szkieletowych mają charakter zwyrodnienia pierwotnie mięśniowego; stwierdza się także zmiany w niektórych gruczołach dokrew-nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ GUILLAIN-BARRE-STROHLA

  Jest to zespół charakteryzujący się występującym ostro zajęciem nerwów obwodowych (przeważnie łącznie z czaszkowymi). Ze względu na dość dużą odrębność i częstość omawiamy zespół ten szczegółowo.

  Etiologia nie znana, prawdopodobnie dużą rolę odgrywa czynnik alergiczny. Chodzi, być może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból (rwa) nerwu V — trójdzielnego

  Jest to zespół związany z czynnościowym zaburzeniem w zakresie części czuciowej n. V. Charakteryzuje się on napadami silnego, szarpiącego bólu w zakresie jednej lub więcej gałązek tego nerwu.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie wielu czynnikom, jak urazowi, stanom zapalnym zębów, szczęki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa ramienna

  Różnicowanie. Należy przede wszystkim wyłączyć procesy wywołujące nerwoból objawowy — nowotwory, zwłaszcza przerzutowe, gruźlicę części szyjnej kręgosłupa, rak szczytu płuc (zespół Pancóasta), ziarnicę złośliwą (ucisk przez powiększone węzły). Ból talamiczny ręki daje się z łatwością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa kulszowa

  Jest to zespół charakteryzujący się bólem wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego. Ból ten może być związany z uszkodzeniem włókien nerwowych wchodzących w skład nerwu kulszowego na każdym poziomie, włączając w to i wewnątrzkręgosłupowy odcinek korzenia.

  Etiologia zespołu jśst bardzo różna. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

  Anatomia patologiczna. Zmiany dotyczą mięśni szkieletowych i polegają na fragmentacji i zeszkli-wieniu włókien mięśniowych, rozplemie jąder sarfc kolemmy i przeroście tkanki łączne]. Występowanie przeważnie dziedziczne, ale niektóre postacie występują w ok. 50% sporadycznie.

  W zasadzie rozróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ROMBERGA

  Etiologia. Jest to postać późnej kiły u-kładu nerwowego.

  Anatomia patologiczna. Zmiany o charakterze przede wszystkim degeneracyjnym występują w powrózkach tylnych rdzenia i korzeniach tylnych. We wczesnych okresach stwierdza się zapalne nacieki (limfocytowe i plazmatyczne komórki) w oponach. Dyskusyjną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /9 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWYRODNIENIE SZNUROWE RDZENIA

  Jest to zespół spowodowany procesem de-mielinizacji powrózków tylnych i bocznych rdzenia, częściowo nerwów obwodowych, o-raz drobnymi okołonaczyniowymi ogniskami demielinizacji w korze mózgowej. Odczyn glejowy jest wtórny.

  Etiologia. Zespół ten występuje przede wszystkim w niedokrwistości nadbarwliwej typu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica Huntingtona

  Jest rodzinnym zwyrodnieniowym schorzeniem atakującym zwoje podstawy (szczególnie jądro ogoniaste i soczewkowate) i korę mózgową. Obydwie pici są jednakowo dotknięte. Choroba dziedziczy się w sposób dominujący autosomalny. Pierwotny defekt polega według niektórych autorów na hipo-neurogenezie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 508

  praca w formacie txt

Do góry