Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Padaczka - rokowanie

  Ryzyko zgonu w czasie napadu padaczkowego jest niewielkie, z wyjątkiem st'a-nu padaczkowego, gdzie zagrożenie wynika głównie z powikłania, np. obrzękiem pnia mózgu, ciężkich zaburzeń metabolicznych, niewydolności lewokomorowej, obrzęku płuc czy też odoskrzelowego zapalenia płuc (jako wynik wtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie farmakologiczne padaczki

  Leczenie farmakologiczne podejmuje się zawsze w napadach powtarzających się, a w przypadku pojedynczego napadu, gdy istnieje „uchwytny” czynnik etiologiczny (łącznie z możliwym leczeniem przyczynowym), jeżeli przebieg napadu lub wyniki badań wskazują na ograniczone uszkodzenie mózgu, zwłaszcza ogniskowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan padaczkowy

  Stan padaczkowy (s.p.) może dotyczyć zarówno napadów uogólnionych, jak 'i*; częś-g ciowycti. Najgroźniejszy dla życia jest ^s’.p. uogólniony drgawkowy, w którym napady grand mai powtarzają się często, a w przer-1 wach między nimi pacjent nie odzyskuje pełnej świadomości. Stan ten występuje częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃIOWY ZANIK MIĘŚNI -DZIECIĘCY I MŁODZIEŃCZY

  Jest to rodzinno-dziedziczne schorzenie, a-takujące komórki ruchowe rogów przednich i jąder ruchowych opuszki.

  Dziedziczy się jako cecha recesywna auto-somalna.

  Objawy kliniczne. Początek postaci dziecięcej przeważnie w 1—12 miesiącu życia. Najcharakterystyczniejsze jest postępujące u-ogólnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne w padaczce

  W wywiadzie u pacjenta podejrzanego o padaczkę należy zwrócić szczególną uwagę na opis przebiegu i okoliczności pierwszego napadu, na to w jakim okresie po nim nastąpił kolejny napad, na czas trwania i stopień ewentualnych zaburzeń świadomości. Bardzo istotne jest określenie objawów poprzedzających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA CHARCOT-MARIE-TOOTH

  Jest to degeneracyjne rodzinno-dziedziczne schorzenie, atakujące neuron obwodowy, przede wszystkim na poziomie pni nerwowych i zaliczane do tzw. genetycznych neu-ropatii. Rozróżniamy ćo najmniej 2 typy tej polineuropatii — w pierwszym dotknięte są głównie aksony, przewodzenie w nerwach obwodowych jest tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORAŻENIE OKRESOWE RODZINNE

  Rzadko spotykane schorzenie rodzinne, cechujące się napadami osłabienia lub bezwładu mięśniowego. Występuje w 3 postaciach ■ptjhipokaliemicznej, hiper- i normokaliemi-cznej. Omawiamy tu najczęstszą spośród nich — hipokaliemiczną.

  Patogeneza. Wystąpienie osłabienia mięś| niowego jest zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA

  Choroba charakteryzuje się osłabieniem mięśni, rozwijającym się po wysiłku i u4 stępującym po wypoczynku.

  W patogenezie objawu męczliwości istotną rolę odgrywa blok w przekazywaniu impulsów na poziomie płytki nerwowo-mięśnio-we^|j związanjKprawdopodobnie z blokowaniem receptorów acetylocholinowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka

  Padaczka cechuje się powtarzającymi napadami wynikającymi z nawracających zaburzeń czynności mózgu, polegających na nagłych, nadmiernych wyładowaniach grupy komórek nerwowych. Różnorodne postacie kliniczne napadów wynikają z umiejscowienia i intensywności pierwotnego wyładowania neuronów oraz zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA THOMSENA

  Charakterystyczny obraz przetrwałego skurczu mięśniowego i utrudnionego rozkurczu jest najwyraźniejszy przy pierwszym ruchu; następne są wykonywane z większą łatwością. Zimno nasila reakcję miotoniczną.

  Z badań dodatkowych największe znaczenie ma elektromiografia, wykazująca charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry