Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZESPÓŁ INTOKSYKAGYJNY

  Powstaje on po wprowadzeniu do organizmu substancji, która działa na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy zależne są przede wszystkim od rodzaju środka, ale wspólną cechą jest występowanie zachowania niedo-stosowawczego, np. zaburzenia kontroli emocji, podniecenie i in. (patrz: uzależnienia, alkoholizm)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI

  Ogólne cechy zaburzeń świadomości to obniżenie zdolności spostrzegania i myślenia* koncentracji i prżerzutności uwagi, pamięci (zapamiętywania i odtwarzania), orientaćji ogólnej i dotyczącej własnej osoby, utrudniony kontakt z otoczeniem, obniżenie reakcji na bodźce zewnętrzne. Po ustąpieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół odstawienia

  Zespół odstawienia cechuje wystąpienie zaburzeń w czasie zaprzestania przyjmowania czy znacznego obniżenia dawki środka, który uprzednio był używany dość regularnie. Tu również obraz kliniczny zależy od środka^ od któregolpzłowiek jest uzależniony (patrz: uzależnienia, alkoholizm).

  Przechodząc do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ OTĘPIENNY

  Jest on wynikiem przewlekle utrzymujących się rozsianych zmian w tkance mózgowej. Występuje charakterystyczny spadek intelektu, co przeszkadza w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a przejawia się:

  1.    Zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego (wnioskowanie, planowanie, wyobraźnia, formułowanie sądów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI

  Infekcje, które mogą wywołać zaburzenia psychiczne, dzieli się wg różnych kryteriów. Ostre i przewlekłe B9 działające bezpośrednio na mózg lub przez produkty toksyczne, czy procesy alergiczne. Mogą to być zarówno infekcje bakteryjne (np. durowa czy gruźlicza), jak i wirusowe zapalenie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół amnestyczny

  Zespół amnestyczny cechuje się zaburze-S niami pamięci, przede wszystkim świeżej, skutkiem czego jest niezdolność do nabywania informacji, zaburzenia orientacji, czasem „życie przekrojem chwili”, jak też i wy-Ą darzeń dawnych. Luki pamięciowe wypeM niane bywają konfabulacjami (relacjami o faktach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Halucynoza organiczna

  Halucynozę organiczną cechują trwałe lub nawracające omamy, przy niezaburzonej świadomości i bez głębszego obniżenia inteligencji. Omamy mogą być proste (huki, trzaski) lub złożone (rozkazy, głosy komentujące zachowanie), a człowiek może być świadomy ich realności lub nie. Czasem na pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie stanu padaczkowego

  Konieczna jest hospitalizacja w trybie pilnym. Leczenie musi być podjęte jak najszybciej. Lekami z wyboru są klonazepam i diazepam. Klonazepam podaje się dożylnie w dawce 0,5 — 1 mg u dzieci i 1—2 mg u dorosłych. Lek wstrzykuje się powoli w ciągu 2—3 min, regulując dawkowanie w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICZNY ZESPÓŁ AFEKTYWNY

  Zespół ten rozpoznaje się, gdy na czoło wysuwa się nastrój maniakalny lub depresyjny. Świadomość nie jest zaburzona. W przypadku nastroju depresyjnego nierzadko dodatkowo obserwuje się lęki, fobie. Dla wystąpienia tego zespołu mają znaczenie czynniki konstytucjonalne, poza tym niektóre intoksykacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie różnicowe w padaczce

  W omdleniu utrata świadomości następuje i powraca jednak w sposób bardziej stopniowy niż w padaczce. Poprzedza je osłabienie, a towarzyszy zwykle nadmierna potliwość i bladość twarzy, zwiotczenie mięśni. Omdlenie wskutek ucisku zatoki tętnicy szyjnej można ponownie wywołać przez masaż tej okolicy. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt

Do góry