Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Halucynoza alkoholowa

  Cechuje się przede wszystkim omamami słuchowymi, zarówno prostymi (gwizdy, brzęczenie), jak i złożonymi („głosy” o treści zagrażającej, komentującej zachowania, rozkazującej wykonywanie jakiejś czynności). Głosy te często dyskutują  o pacjencie w trzeciej osobie. Pacjent reaguje na przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza Korsakowa

  Psychoza Korsakowa (alkoholowy zespół amnestyczny). Najbardziej charaktetystyczne w obrazie klinicznym są zaburzenia pamięci (patrz: Zespół amnestyczny). Ponadto często towarzyszą im objawy neurologiczne, takie jak polineuropatia, czasem niezborność móżdżkowa. Najczęściej początek psychozy — to epizod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie alkoholowe

  Przewlekłe nadużywanie alkoholu może doprowadzić niekiedy do otępienia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół otępienny. Zawsze należy w tych przypadkach wykonać badania w celu wykrycia ewentualnej innej etiologii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paranoja alkoholowa

  U osób nadużywających alkoholu (częściej u mężczyzn) występuje niekiedy zespół usystematyzowanych urojeń niewiary małżeńskiej, zdrady. Z u-rojeniami tymi wiąże się zachowanie niezwykle przykre dla partnera. Nieustanne sprawdzanie, kontrolowanie go, rozliczanie z każdej chwili czasu. Dowodami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  Alkoholizm (nałóg alkoholowy, alkoholizm przewlekły). Jak już wspomniano* alkoholizm nałogowy różni się od nawet częstego towarzyskiego używania alkoholu pojawieniem się patologicznego wzorca picia, pogorszeniem funkcjonowania społecznego lub zawodowego i występowaniem zmienionej tolerancji na alkohol...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE PO URAZACH MÓZGU

  Bezpośrednim następstwem urazu mózgu, przebiegającego ze wstrząsem, jest utrata przytomności z amnezją obejmującą czas jej trwania, a także niekiedy i okres poprzedzający (amnesia retrograda). Czas trwania utraty przytomności jest jednym ze wskaźników ciężkości uszkodzenia mózgu. We wczesnym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INTOKSYKACJĄ ALKOHOLOWĄ (ALKOHOLIZM I PSYCHOZY ALKOHOLOWE)

  Używanie alkoholu może mieć różny charakter. Ma ono miejsce jako zwyczaj przyjęty społecznie, w różnych postaciach w poszczególnych kulturach. Jest to picie towarzyskie lub, jako środek spożywczy, alkohol używany jest regularnie do posiłków.

  O nadużywaniu alkoholu (piciu nadmiernym) mówi się wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRGAWKI GORĄCZKOWE

  Występują one zwykle u dzieci między 6 mies. a 4 r.ż., w przebiegu różnych chorób gorączkowych nie dotyczących pierwotnie mózgu i opon. Najczęściej pojawiają się w przebiegu zapalenia płuc, ostrego nieżytu oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zwykle gdy temperatura wzrasta do 312—313 K (39—40°C)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ UROJENIOWY

  Zaburzenia organiczne mogą mieć niekiedy charakter zespołu urojeniowego. W obrazie klinicznym — najczęściej urojenia prześladowcze, ksobne, z dołączającymi się zaburzeniami procesów poznawczych, pobudzeniem lub obniżeniem aktywności psychomotorycznej, dysforią. Zespół taki wywołać mogą amfetaminy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE

  Z grupą tych zaburzeń spotykają się nie tylko psychiatrzy, ale lekarze różnych specjalności. Istotą ich są odchylenia od normy w zakresie funkcjonowania psychicznego i zachowania, związane z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem czynności lub/ i tkanki mózgu.

  Etiologia i patogeneza. Może być różna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 807

  praca w formacie txt

Do góry